TENS TELEGRAM?

Ara t'enviem les últimes hores al Telegram! Clica aquí!

Descobreix les 16 classes de personalitat que hi ha

L’indicador de Myers-Briggs defineix les diferents maneres de ser de les persones
L'indicador de Myers-Briggs defineix un total de 16 classes de personalitat | Wikimedia Commons

 

L’indicador de Myers-Briggs és test de personalitat molt popular, sobretot perquè fa una proposta ben ambiciosa.

 

Al contrari del que passa amb altres eines per mesurar i qualificar la personalitat, que agafen aspectes extremadament específics sobre els patrons de pensament i de conducta que duem a terme, l’indicador de Myers-Briggs va desenvolupar-se amb l’objectiu d’examinar els aspectes més rellevants i singulars per fer una descripció de la manera de ser de cadascú per mitjà d’un total de 16 classes de personalitat.

 

Per tant, l’indicador Myers-Briggs va elaborar-se per poder descriure la personalitat globalment, en lloc de mesurar aspectes extremadament concrets de la forma de ser de la gent. Es tracta d’una idea fonamentada en el que sovint s’anomena enfocaments «holístics» i que és molt seductora per a molta gent que veu el test de personalitat com una forma ideal per conèixer l’essència de la gent, tot allò que fa que es defineixin en un sentit íntegre.

 

Ara bé, actualment aquest indicador ha rebut diverses crítiques contra la seva utilitat i validesa —i, per consegüent, contra les 16 classes de personalitat que planteja. Tot seguit examinarem els aspectes en què es centra la crítica i la defensa d’aquest sistema per classificar els tipus de personalitat de la gent.

En què consisteix l’indicador de Myers-Briggs?

Conegut en anglès amb les sigles de MBTI, aquest indicador és un test de personalitat que es fonamenta en els treballs que va dur a terme Carl Gustav Jung i en la seva proposta de classes diferents de personalitat. 

 

L’indicador de Myers-Briggs agafa 8 de les funcions psicològiques que feia servir Jung amb l’objectiu de teoritzar sobre les classes de personalitat diferents i estableix un sistema de preguntes per poder observar de quina manera s’ajusten a aquestes categories diferents la manera de ser de la gent i les seves preferències.

 

De quina manera funciona aquest indicador?

L’indicador de Myers-Briggs es basa en un total de quatre dicotomies —cadascuna de les quals consta de dos extrems diferents— per tal d’examinar la personalitat dels individus. En concret, els factors són aquests:

 

  • Introversió, I, o Extraversió, E
  • Sensació, S, o Intuïció, N —per distingir-la de la introversió
  • Sentiment, F —de l’anglès ‘feeling’— o Pensament, T —de l’anglès ‘thinking’
  • Percepció, P, o Judici, J

 

Cadascú respon a les preguntes del test a través d’una reflexió al voltant de la seva manera de pensar, ser i sentir, cosa que la converteix en una eina de mesurament fonamentada en la introspecció. Aleshores, i a partir de les respostes obtingudes, es recullen les dades que s’han obtingut i així es determina quin tipus de personalitat dels 16 existents pot arribar a fer una descripció més acurada de les pròpies preferències i la manera de ser que tenim.

 

Les 16 classes de personalitat existents

Quan es creuen les dades de les 8 variables que s’estableixen en les 4 dicotomies, s’aconsegueixen formular les 16 classes de personalitat que estableix l’indicador Myers-Briggs, que són les que et presentem tot seguit.

 

1. ESTJ o Extraversió Sensació Pensament Judici

Són individus que gaudeixen controlant totes les coses que passen al voltant seu, que busquen en tot moment la manera de fer funcionar les coses i, si cal, la posen en pràctica amb les seves pròpies mans.

 

2. ESTP o Extraversió Sensació Pensament Percepció

Els individus que poden englobar-se dins d’aquest grup són alegres, actius i espontanis, però, tal com passa amb els ESTJ, sovint volen dominar els altres, encara que en aquesta ocasió ho fan per mitjà del seu carisma i de la seva habilitat observadora.  

Les persones que entren dins del grup ESTP són alegres i actives | Psicología y Mente

 

3. ESFJ o Extraversió Sensació Sentiment Judici

Són individus molt implicats a l’hora d’atendre les necessitats que tenen els altres, sobretot si integren el seu cercle més pròxim: amics i familiars. Per aquesta raó, sempre que els és possible s’ofereixen a ajudar i intenten que els cercles socials més propers que tenen es mantinguin saludables i estables. Així, tenen tendència a mirar d’evitar els conflictes forts i sempre que es produeix un xoc d’interessos es mostren diplomàtics.

 

4. ESFP o Extraversió Sensació Sentiment Percepció

Són individus espontanis i alegres als quals els agrada entretenir-se i entretenir l’altra gent. Un dels pilars fonamentals de les seves vides és la diversió, i es distingeixen per un temperament càlid i un tracte ben proper. Els encanten les novetats i tenir converses al voltant de les experiències personals.

 

5. ISTJ o Introversió Sensació Pensament Judici

Aquesta classe de personalitat es caracteritza per un sentit del deure i de la moralitat fort. Gaudeixen dissenyant i aplicant sistemes de regles per permetre que organitzacions i equips es moguin amb un ordre i una lògica clars. Confereixen un valor molt important tant a les normes com a la necessitat d’aconseguir que la realitat acabi corresponent a la manera en què caldria que anessin les coses . Tot i ser individus introvertits, no s’amaguen per evitar interactuar amb l’altra gent.

 

6. ISTP o Introversió Sensació Pensament Percepció

Són individus reservats, que s’orienten cap a les solucions pràctiques i les accions enfront dels problemes quotidians. Igualment, es defineixen per una propensió al pensament lògic i per gaudir d’autonomia i d’espontaneïtat. Gaudeixen explorant diferents entorns i descobrint les maneres en què hom pot interactuar-hi.

 

7. ISFJ o Introversió Sensació Sentiment Judici

Són individus que principalment es defineixen per tenir ganes d’ajudar i de protegir la resta de gent i d’esdevenir persones confiables per a la gent que els envolta. Posen molt d’esforç quan es tracta de fer tot allò que els altres n’esperen, encara que no posseeixen grans ambicions ni aspiracions.

 

Sovint pensen que no és bo demanar augments o compensacions pels sacrificis que duen a terme quan treballen, perquè pensen que el treball sacrificat simplement hauria de ser un objectiu més.

 

8. ISFP o Introversió Sensació Sentiment Percepció

Es tracta d’individus que viuen plenament en el moment present, a la recerca de novetats i de situacions que siguin estimulants a nivell sensorial. Tendeixen a ser reservats, tot i que també són espontanis, càlids i alegres amb els amics que tenen. Destaquen normalment en el món de les arts, amb un talent especial en aquest àmbit.

Les persones dins del grup ISFP solen destacar en el món de les arts | delCamp.cat

 

9. ENTJ o Extraversió Intuïció Pensament Judici

Aquesta classe de personalitat és una de les que estan més vinculades amb l’assertivitat i el lideratge. La gent que entra dins d’aquesta categoria destaca per tenir un pensament analític àgil, pels seus dots comunicatius i per la seva bona predisposició a dirigir organitzacions i equips.

 

Tenen una gran capacitat d’adaptació als canvis i les seves estratègies s’adapten també quan l’entorn es modifica. Igualment, sovint saben explicar les seves històries o projectes despertant l’interès dels altres, i per això poden ser grans comercials.

 

10. ENTP o Extraversió Intuïció Pensament Percepció

Es tracta d’individus moguts sobretot per la curiositat i pels reptes que s’han de resoldre a través de preguntes estimulants a nivell intel·lectual. La facilitat que tenen a l’hora d’identificar inconsistències lògiques i la seva agilitat mental els converteix en gent que s’interessa normalment per la filosofia o la ciència.

 

Igualment, la tendència que tenen a mostrar la seva competitivitat fa que siguin individus molt actius, que sempre miren de trobar solucions innovadores quan es troben al davant d’un problema complex.

 

11. ENFJ o Extraversió Intuïció Sentiment Judici

Són individus que constantment estan aprenent coses sobre qualsevol àmbit del coneixement —o una gran part de la gent que té aquesta classe de personalitat— i que ajuden a fer que l’altra gent aprengui, a través d’un guiatge en la seva evolució.

 

Gaudeixen aconsellant i proporcionant tutela als altres, i sovint exerceixen una gran influència en l’actitud de la resta de gent. Estan centrats en els seus ideals i valors, i sempre fan tot allò que poden per contribuir a fer augmentar el benestar de tanta gent com sigui possible per mitjà de les seves accions i idees.

 

12. ENFP o Extraversió Intuïció Sentiment Percepció

Es tracta d’una de les classes de personalitat que ofereixen una propensió més alta cap al pensament creatiu, la sociabilitat i les arts. Són individus alegres, gaudeixen interactuant amb la resta de la gent i es mouen sempre tenint en compte que la seva posició forma part d’un «tot» compost per la humanitat, i no són individualistes.

 

De fet, sovint participen en activitats col·lectives destinades ajudar el proïsme, i tenen en compte l’impacte social que provoquen les accions que duen a terme. Ara bé, també poden distreure’s amb facilitat i solen posposar tasques que veuen com a massa simples, rutinàries o avorrides.

 

13. INTJ o Introversió Intuïció Pensament Judici

Aquesta mena de personalitat s’orienta cap a la resolució de problemes concrets a través del raonament analític. Els individus que entren dins d’aquesta categoria estan molt centrats en les seves pròpies teories i idees sobre com funciona el món, i això vol dir que examinen el seu entorn mentre centren les seves idees en la manera en què aquest actua. Coneixen les seves capacitats i també confien en el criteri que tenen, fins i tot si va en contra del de superiors seus.

 

Sovint s’acaben especialitzant en algun àmbit de coneixement ben concret i n’acaben esdevenint experts, perquè els encanta comptar amb els coneixements suficients sobre quelcom per poder considerar tots els factors que mouen el seu funcionament i, des d’aquí, per saber què es pot fer o què passarà més endavant.

 

14. INTP o Introversió Intuïció Pensament Percepció

Una de les 16 classes de personalitat més propenses a reflexionar. Es tracta d’individus que gaudeixen de les teories que expliquen totes les coses que poden passar en un sistema, i tenen una tendència cap al perfeccionisme que fa que corregeixin les altres persones en repetides ocasions. Més que la resolució de problemes específics i el pragmatisme, valoren sobretot l’exactitud a nivell teòric.

Les persones dins del grup INTP tenen molta propensió a la reflexió | Cedida

 

15. INFJ o Introversió Intuïció Sentiment Judici

Són individus reservats, sensibles i amb uns ideals molt concrets  que, a banda, veuen necessari que la resta de la gent també es beneficiï dels ideals que tenen. Per això, tendeixen a reflexionar i també a actuar, una cosa que pot suposar tant de treball que finalment s’acaben sobrecarregant perquè tenen un excés de responsabilitats. Poden interpretar amb facilitat l’estat mental de la resta de la gent i miren de fer servir aquestes informacions per ajudar els altres, fins i tot abans que els ho demanin.

 

16. INFP Introversió Intuïció Sentiment Percepció

Els INFP són menys moralistes que els INFJ però igualment es preocupen per ajudar la resta de la gent des d’una posició d’individus reservats. Fan gala d’una sensibilitat artística i estètica que els fa tornar creatius.

 

Crítiques de l’indicador

Diversos acadèmics i investigadors han negat el valor que l’indicador de Myers-Briggs podria tenir a nivell científic, sobretot perquè està fonamentat en unes idees —les que va promoure Carl Jung— que no provenen de l’ús del mètode científic i també perquè pensen que les 16 classes de personalitat són massa abstractes i ambigües com perquè es facin servir amb l’objectiu de predir patrons de comportament o de pensament.

 

Per això, argumenten que qualsevol individu podria llegir les descripcions que es fan d’aquestes categories de personalitat i que, per la seva generalitat, tothom es podria veure reflectit en moltes d’elles alhora. Això constitueix un exemple de l’efecte Forer, pel qual qualsevol persona es pot identificar amb les categories de personalitat quan aquestes són ambigües, fins al punt d’arribar a pensar que estan ben ajustades a la seva personalitat i no a la d’altres individus. Alhora, també podem afirmar que això constitueix un cas de biaix de confirmació.

 

I aleshores no resulta gens útil?

El problema que representa l’ambigüitat de les categories de personalitat que s’inclouen dins de l’indicador de Myers-Briggs es produeix d’una manera força similar, per exemple, en la proposta que fa Carl Jung sobre la personalitat.

 

Suposadament, els models de personalitat haurien d’establir les bases per aconseguir aïllar determinades variables psicològiques que siguin importants i que en algunes investigacions concretes gaudeixin d’un valor predictiu —o sigui, que aclareixin els dubtes sobre els fets que es produiran, per exemple, si un individu que té nivells alts de neuroticisme es posa a treballar de cara al públic sota una gran pressió.

 

Si un model de personalitat basa la seva popularitat en l’efecte Forer, no es pot esperar que sigui una eina d’investigació altament útil, perquè qualsevol persona es pot sentir identificada per gairebé totes les classes de personalitat que es descriuen i, al final, el resultat no dependrà de factors gaire rellevants, com ara la descripció de la classe de personalitat que es llegeix prèviament.

 

Per aquesta raó, tot i que aquest indicador es continua fent servir en el context de les organitzacions per tal de fer una selecció del personal o de valorar la possibilitat d’ascendir algú, a nivell investigador es tracta d’una eina que ha rebut moltes crítiques i, per això, s’utilitza ben rarament.

 

Això no obstant, aquest fet no vol dir que que, a la seva manera, no pugui ser útil. Entre altres coses, l’indicador ens pot inspirar, ens permet reflexionar sobre les estructures que té la nostra personalitat i sobre la manera en què es van relacionant entre ells aquests aspectes de la nostra pròpia personalitat.

 

🔴 Ara pots rebre els avisos del tall de carreteres al teu correu. Fes clic aquí!

Comentaris