URGENT

Quim Torra demana aturar els aldarulls a Catalunya

Descobreix les 12 tipologies de psicòleg que existeixen

No hi ha una única classe de professional de la salut mental
No existeix una sola classe de psicòleg | Psicología y Mente

 

Cada cop que algú sent el mot «psicòleg», el relaciona habitualment amb una dona o un home que s’asseu en un despatx i escolta i pren notes de totes les coses que diu el seu pacient estirat en un divan.  Ara bé, això no és res més que un dels mites i tòpics que existeixen al voltant de la professió del psicòleg.

 

Per suposat, un gran nombre de psicòlegs s’especialitzen en aquesta pràctica, que s’anomena psicoteràpia. Ara bé, hi ha molts àmbits diferents pel que fa a la psicologia, i cada psicòleg pot dur a terme unes funcions i unes tasques molt diferents entre elles, a banda de treballar amb clients ben variats: organitzacions, esportistes, famílies, parelles, gossos, etc.

 

Així, a l’interior del món de la psicologia hi ha moltes feines, especialitats i rols que no necessàriament s’han d’assemblar entre ells.

 

Les diferents tipologies de psicòlegs

Cada psicòleg es pot especialitzar en una àrea ben diferent. Dins de cada àrea d’especialització, n’hi ha que opten per dedicar-se a l’àmbit pràctic, però també n’hi ha que s’enfoquen més cap a la docència i la investigació, per exemple. De fet, n’hi ha que es dediquen a sectors molt poc evidents, com ara el dels videojocs.

 

Així doncs, els àmbits d’aplicació dels psicòlegs són molt variats i, per això, tot seguit volem mostrar-te un llistat amb les classes de psicòlegs existents i parlar-te de les principals funcions que tenen. Es tracta d’unes categories que no són excloents mútuament, i per això no és gens estrany que algú dugui a terme funcions pròpies de més d’una classe de psicòleg.

 

A més, els àmbits d’estudi de dues d’aquestes classes poden resultar els mateixos, si tenim en compte —tal com explicarem una mica més avall— que els psicòlegs dedicats a la investigació posseeixen una formació similar a la d’altres que intervenen en temes concrets.

 

Les 12 tipologies de psicòlegs que hi ha

Tot seguit descobriràs les diferents classes de psicòleg que hi ha i les funcions pròpies de cadascuna d’elles.

 

1. Els psicòlegs clínics

Es tracta de psicòlegs que duen a terme l’avaluació i el tractament dels trastorns emocionals i mentals, patologies que poden abastar des de crisis de curta durada fins a problemes que s’allarguen més en el temps.

 

Hi ha psicòlegs clínics especialitzats en patologies ben diverses: depressió, ansietat, trastorns alimentaris, trastorns de la personalitat, etc. En canvi, d’altres estan més centrats en segments de població concrets, com ara adults, adolescents, nens, persones amb addiccions, etc. Finalment, cal destacar que la llei regula la psicologia clínica, i que per exercir-la cal haver obtingut un màster oficial o aprovar unes oposicions com ara el PIR.

 

2. Els psicoterapeutes

La psicoteràpia consisteix en un model d’intervenció clínica centrat a proporcionar suport a nivell psicològic, així com diverses tècniques destinades a augmentar la qualitat de vida de les persones que decideixen rebre tractament.

 

En un gran nombre de països la psicoteràpia no té una regulació legal i, en general, tracta una sèrie de problemes que no solen ser tan greus com els que estan sota l’àmbit d’actuació dels psicòlegs clínics. Així, els psicoterapeutes ben sovint s’encarreguen de problemes quotidians, de tipus emocional o vinculats amb les relacions interpersonals —com ara els problemes de parella, la manera de gestionar l’estrès, etc.

 

 

3. Els psicòlegs educatius

Aquesta classe de psicòlegs es troben entre dos àrees d’estudi, l’educació i la psicologia. La psicologia educativa, de fet, està centrada en els processos dels individus i els que conformen l’aprenentatge, així com en l’entorn de l’aprenentatge i el paper dels actors del sector educatiu. 

 

Per aquesta raó, els psicòlegs educatius treballen habitualment en centres d’orientació educativa o en centres educatius, com ara escoles. Duen a terme una gran varietat de funcions i poden treballar individualment, en tasques com ara el tractament i l’avaluació de trastorns vinculats amb l’aprenentatge dels infants, o d’una forma multidisciplinària amb l’ajuda d’altres professionals de l’àmbit de l’educació.

Els psicòlegs educatius sovint treballen en centres educatius | Laia Solanellas

 

4. Els psicòlegs del desenvolupament

Es tracta d’un tipus de psicòlegs que tenen la possibilitat de treballar com a psicòlegs educatius perquè, dins del desenvolupament de les persones, l’aprenentatge constitueix una part essencial.

 

Ara bé, la psicologia del desenvolupament inclou en el seu àmbit d’estudi, a banda dels nens i adolescents, la vellesa. Per això, es tracta d’una mena de professionals que igualment estan capacitats per treballar en residències geriàtriques. Al món occidental, cada cop hi ha més gent gran, i per aquesta raó darrerament la tasca dels psicòlegs del desenvolupament ha esdevingut fonamental.

 

5. Els psicòlegs experimentals i altres classes d’investigadors

Els psicòlegs experimentals s’encarreguen de dur a terme experiments i proves diversos amb l’objectiu d’assolir coneixements nous relacionats amb fenòmens o aspectes psicològics variats. Això no obstant, dins de l’àmbit de la psicologia també es fan servir diverses metodologies que no necessàriament han de passar sempre pels mètodes experimentals, com en els estudis de cas.

 

La formació dels professionals de la psicologia dedicats a la investigació pot ser com la dels altres psicòlegs però, en lloc d’actuar sobre col·lectius o subjectes determinats, es dediquen a investigar-los per aconseguir-ne informació per tal de contrastar determinades hipòtesis o obtenir dades concretes.

 

Pot ser que treballin en determinats aspectes relacionats amb la psicologia bàsica, com ara l’atenció, els processos d’aprenentatge, la memòria o la percepció, entre altres. Igualment, podria ser que treballessin al voltant de determinats fenòmens vinculats amb contextos específics, com ara la generació d’una classe concreta de discurs o la creació i difusió de rumors. 

 

Sovint el seu lloc de treball són els centres d’investigació —privats o públics— i les universitats. Darrerament, a més, atesa la rellevància del desenvolupament dels programes R+D, les empreses cada vegada estan més interessades a contractar aquests professionals a causa de la seva voluntat d’investigar més pel que fa a la percepció dels consumidors quant a productes concrets o a la salut laboral. 

 

6. Els neuropsicòlegs

Els professionals que es dediquen a la neuropsicologia són els neuropsicòlegs, que per poder exercir han hagut d’obtenir un Grau o Llicenciatura en Psicologia i, a banda, un postgrau especialitzat en Neuropsicologia.

 

De vegades, aquesta funció la duen a terme psicòlegs experimentals o psicòlegs clínics, perquè molts neuropsicòlegs decideixen centrar-se en la investigació. Els neuropsicòlegs poden dur a terme tasques relacionades amb la intervenció i el diagnòstic precoç en els casos de demències, així com amb la rehabilitació conductual, emocional i cognitiva dels pacients amb danys cerebrals.

 

7. Els psicòlegs socials

Es tracta d’una mena de psicòlegs que treballen i estudien en aspectes relacionats amb la conducta de les persones i amb els factors psicològics que normalment afecten els entorns grupals, socials i comunitaris.

 

S’interessen per aspectes com ara les relacions intergrupals, intragrupals i interpersonals, a més de mostrar un gran interès en temes com ara els prejudicis, la cultura o les actituds relacionades amb la resta d’individus.

 

Igualment, s’encarreguen de desenvolupar programes concrets per a determinats grups, col·lectius desfavorits o minories excloses, entre altres. Aquí també podem incloure els professionals que estudien la psicologia cultural i política, a més de determinades persones que s’han format en estudis de gènere i antropologia.

 

8. Els psicòlegs de les organitzacions i del treball

Aquesta classe de psicòlegs es caracteritzen per utilitzar principis psicològics i mètodes aplicats a l’àmbit laboral i de les organitzacions.

 

Duen a terme feines molt variades, tot i que sovint treballen dins de departaments de formació, desenvolupament, selecció de personal o salut laboral. Igualment, avaluen els assoliments o participen en investigacions que busquen descobrir el grau de satisfacció del consumidor. A banda, en l’àmbit laboral, són especialment rellevants determinades variables psicològiques com el lideratge o la motivació.

 

9. Els psicòlegs criminalístics i forenses

El psicòleg forense, que no és el mateix que el criminalista, s’encarrega d’aplicar determinats principis psicològics a aspectes relacionats amb el món legal. Gaudeixen d’una experiència que es fa imprescindible als jutjats i, per exemple, tenen la capacitat d’ajudar els jutges a resoldre quin progenitor hauria de tenir la custòdia del seu fill a través de l’aportació de dades útils o de l’avaluació de les competències mentals d’algú que ha estat acusat en un judici.

 

10. Els psicòlegs esportius

Tot i que molta gent no coneix la feina que fan els psicòlegs esportius, no hi ha gaires que posin en dubte la rellevància dels factors psicològics pel que fa al rendiment esportiu. El psicòleg esportiu s’encarrega de maximitzar el potencial que té l’esportista o l’equip per mitjà de la seva feina amb l’organització, l’equip, l’entrenador i els esportistes.

 

Es treballen determinades variables psicològiques, com ara l’estrès, la motivació, l’autoeficàcia, el nivell d’activació o l’atenció. Igualment, s’encarrega de treballar amb la influència de l’entorn, la comunicació i les relacions interpersonals dels esportistes.

 

11. Els sexòlegs

Els sexòlegs s’encarreguen de dur a terme el diagnòstic i el tractament dels trastorns psicològics relacionats amb les relacions íntimes de les persones, com ara l’ejaculació precoç o la disfunció erèctil.

 

A banda, eduquen els seus pacients en tot allò que té a veure amb la sexualitat sana.

 

12. Més àmbits d’aplicació

La llista de classes de psicòlegs no s’acaba en aquest punt, perquè hem de dir que alguns professionals de la psicologia treballen en àmbits d’aplicació menys extensos: ‘coaching’, psicologia canina, psicologia de la seguretat vial i el trànsit, psicologia dels grups, psicologia aplicada als videojocs, psicologia del màrqueting, psicologia aplicada a la nutrició, etc.

 

En resum, l’àmbit de la psicologia té lligams clars amb les àrees mèdiques, socials i econòmiques, i per això els psicòlegs es poden especialitzar en àmbits molt diversos.

 

Cal anar més enllà de les classes de psicòlegs

Hem de tenir en ment que, més enllà de la manera que tenim de classificar els psicòlegs, qualsevol d’ells du a terme una tasca que es fonamenta en el mateix: el fet d’estudiar els processos mentals i el comportament, i l’aplicació dels nous coneixements derivats d’aquest estudi en àmbits diversos com ara l’educació, la psicologia clínica, etc. 

 

Així doncs, qualsevol psicòleg, des de l’àmbit d’actuació que sigui, contribueix a comprendre millor qui som i de quina manera podem canviar.

Comentaris