Erich Fromm i les 4 classes de personalitat improductiva

Una revisió molt interessant per part d’un dels autors de la psicoanàlisi que més han escrit
Descobreix quins són els tipus de personalitat improductius | Psicología y Mente

 

En l’àmbit de la psicologia, han sorgit un gran nombre de propostes destinades a mirar de classificar les diferents classes de personalitat que existeixen.

 

Algunes han comptat amb un aval científic més important, i d’altres han necessitat un treball creatiu més gran per contrastar amb la realitat. Sigui com sigui, els criteris que es fan servir per mirar d’abastar totes les tipologies d’individus que existeixen són tants i tan variats que es podrien crear sistemes de personalitat gairebé per cobrir totes les necessitats que existeixen.

 

Com a exemple d’això podem parlar sobre la teoria d’Erich Fromm que parla dels 4 tipus de personalitat improductiva

 

 

Erich Fromm i el seu concepte de productivitat

Erich Fromm destaca per haver estat un dels pioners de la filosofia humanista aplicada a la disciplina de la psicologia. Per a ell, el desenvolupament personal es basa en la lluita per mirar d’obtenir una autonomia pròpia, al mateix temps que mirem de crear vincles d’unió amb la resta de persones i amb els seus projectes vitals. D’aquesta manera, la productivitat de debò només apareix quan podem vincular les tasques que duem a terme a través de la conquesta de la pròpia llibertat

 

Així, comença a originar-se quan ens comprometem de manera sincera amb els objectius que volem aconseguir, un fet que únicament passa quan aquesta finalitat conté un significat que vinculem amb el creixement propi.

 

Aquest fet, entre altres coses, vol dir que, per a Fromm, la productivitat és molt més que l’acompliment del màxim treball possible en un mínim de temps, i que es relaciona més aviat amb la forma que tenim d’abraçar determinades tasques per poder-les incorporar a la nostra filosofia vital.

 

Les classes que existeixen de personalitat improductiva

A partir d’aquesta concepció que té al voltant de la productivitat, Erich Fromm va aconseguir descriure determinades classes de personalitat a les quals va anomenar improductives. Va anomenar-les així perquè, com a classe de personalitat, fan que les persones s’instal·lin en una situació ben confortable en què resulta extremadament senzill eludir qualsevol responsabilitat i posposar de manera indefinida els objectius que es vinculen amb la consecució de la pròpia autonomia i amb el desenvolupament personal.

 

Aquestes classes de personalitat disposen d’uns trets que és complicat que puguin considerar-se positius però no només es caracteritzen per resultar indesitjables. Erich Fromm també volia mostrar les contradiccions que tenien les diferents maneres de viure i, per aquesta raó, també va aconseguir identificar determinats trets positius en aquestes facetes de la personalitat dels individus.

 

Per aquesta raó, si es parla de personalitat «improductiva» és perquè aquestes classes de personalitat tenen determinats trets negatius que fan que les persones tinguin tendència a acabar duent a terme dinàmiques de treball que no són recomanables.

 

 

A continuació, t’expliquem les diferents classes de personalitat improductives que hi ha.

 

1. La personalitat mercantil

Els individus amb una personalitat de tipus mercantil estan centrats a vendre la seva pròpia imatge. Tenen la intenció d’escalar socialment gràcies a l’estètica que mostren i al nivell social que transmet la manera que tenen de vestir, de caminar, de parlar, etc. Esdevenen una marca que es ven a través d’una campanya d’autopromoció de per vida.

 

Aquesta classe de personalitat és improductiva perquè molta de la feina que fa simplement està centrada a dur a terme una especulació amb el valor que es vincula amb la seva imatge.

 

Ara bé, aquesta mena de gent també posseeix determinades característiques desitjables, com ara una alta motivació i una capacitat molt interessant per centrar els esforços en projectes que es duen a terme a llarg termini. 

 

La personalitat mercantil també es caracteritza per una alta motivació | Psicología y Mente

 

2. La personalitat explotadora

Els individus que es poden definir a través d’aquesta classe de personalitat, segons Erich Fromm, són propensos a utilitzar en benefici propi una gran part de les coses que troben, sense que importi qui les ha creat o de qui són. Així, no els importa gaire guanyar-se les coses que els serveixen per assolir les metes que tenen a curt termini.

 

Tot i que es tracta d’una característica negativa, també gaudeixen de determinades propietats que són desitjables, com ara una gran iniciativa, un criteri propi i una autoconfiança destacable.

 

3. La personalitat receptiva

Segons Fromm, els individus que compten amb la classe de personalitat receptiva tenen una capacitat d’acceptació bona i són propensos a dedicar-se a les coses que fan amb abnegació. Ara bé, també cal remarcar que són propensos a ser conformistes i passius, a més d’optar sovint per escapar de la confrontació d’idees i dels conflictes.

 

Demostren certa facilitat quan es tracta de legitimar l’estat present de tot, encara que les coses no siguin justes i que siguin perjudicials. Igualment, tenen la capacitat de convertir els equips de treball en un lloc que rep les idees del líder amb una gran aprovació, tot i que no siguin bones.

 

4. La personalitat acumuladora

Es tracta d’individus que tenen tendència a mostrar una mentalitat materialista en la qual fins i tot la gent del nostre voltant, com ara la família i les amistats, apareix com un recurs. Per aquesta raó, per a la gent que té aquesta classe de personalitat la «possessió» d’amistats que tenen bones posicions econòmiques i socials és molt important, i els agrada acumular aquesta mena d’actius per tal que el seu valor passi a les seves mans.

 

La part positiva d’aquesta mena de gent és que sovint s’orienta molt cap a la consecució d’objectius i cap a l’obtenció d’uns resultats concrets, a banda d’evitar una despesa de recursos innecessària.

Aquesta mena de persones valoren la possessió d'amics ben posicionats | Psicología y Mente

 

Aplicacions d’aquesta teoria a les organitzacions i l’empresa

Es tracta d’una part de la teoria d’Erich Fromm que es pot aplicar a una gran quantitat d’organitzacions i d’equips de treball, perquè es refereix a uns aspectes de la personalitat concrets que podem trobar en els professionals de l’àmbit que sigui

 

Ara bé, per copsar en la seva globalitat la manera que Erich Fromm tenia d’entendre la naturalesa d’aquestes característiques cal examinar més a fons l’obra de l’autor, perquè el seu rerefons psicoanalític i filosòfic fa molt complicat poder separar aquestes idees del seu llegat teòric.

 

Comentaris