URGENT

Quim Torra demana aturar els aldarulls a Catalunya

L’escala de maldat de 22 nivells de Michael Stone

Una eina que possibilita la classificació dels criminals
Una escala de maldat que classifica els individus que han comès algun crim en 22 nivells | Psicología y Mente

 

El doctor Michael Stone és un especialista en psiquiatria forense de la universitat nord-americana de Columbia. S’ha passat bona part del seu temps examinant i estudiant les conductes d’assassins ben diversos i, gràcies a aquesta recerca, va establir una escala de la maldat.

 

‘Most Evil’: elaboració d’una escala per determinar la maldat

Michael Stone va encarregar-se de dirigir el programa anomenat ‘Most Evil’ —que al territori espanyol va rebre el nom de ‘Perfil de un psicópata’— a la cadena de televisió Discovery Max. En aquest programa, s’explica la seva classificació, que opta per anomenar «escala de maldat», i es poden veure detalladament les vides d’alguns assassins i els crims que han comès explicant cada cas amb detall i considerant tots els factors implicats en el seu comportament, per poder-los col·locar en algun lloc de l’escala.

Una eina que ens permet avaluar el grau de psicopatia dels individus

Stone va elaborar la seva escala de la maldat amb molta cura i tenint en compte una gran varietat de factors, tant genètics i neurològics com ambientals. La seva finalitat era acabar desglossant cada cas en unitats ben petites, com si fossin molècules, per comptar amb la màxima precisió i descobrir per què algú pot arribar a matar una altra persona.

 

Dins de l’escala de la maldat es formulen diverses preguntes que permeten que el professional pugui descobrir les particularitats que s’amaguen rere cada cas. Un exemple d’això seria que examinen si la persona en qüestió va viure una infància que el va traumatitzar, estudien les seves motivacions a l’hora de perpetrar assassinats, el perquè de la seva preferència per una classe de víctima, etc.

 

En aquesta escala dos dels punts claus són la maldat i el sadisme que es mostra en el crim, o sigui, la meditació sobre el crim, el mètode que es va fer servir per perpetrar-lo, etc. Per conseqüent, per classificar els subjectes en un determinat punt de l’escala es fan servir judicis de moralitat, de valor, d’ètica i d’altres classes.

Anàlisi del cervell i la ment de l’assassí

Igualment, Stone fa que puguem submergir-nos ben endins de la ment de l’assassí, a través de l’anàlisi del funcionament del cervell dels individus que duen a terme delictes de sang, i de l’examen dels sentiments que tenen cap a la víctima segons el grau de maldat que mostri la seva posició dins de l’escala.

 

A vegades es pot arribar a complementar aquesta informació amb proves d’escàner cerebral, fent que la persona pugui visualitzar diferents fotografies i també mots que no siguin agradables a nivell emocional, o bé al contrari, és a dir, imatges que es poden relacionar amb sentiments positius com ara l’amor.

Stone ens ajuda a entrar dins de la ment de l'assassí | Psicología y Mente

 

L’escala mostra un total de 22 nivells de maldat

L’escala que ens ocupa és una jerarquia que va ascendint, de manera progressiva, des del nivell 1 i fins al 22, de la maldat nul·la o mínima al nivell 1 fins a la maldat màxima al nivell 22.

 

Un cop explicat tot això, ens centrarem en el model de l’escala i els 22 nivells de maldat que comprèn.

 

 • Nivell 1: la persona va matar algú altre en defensa pròpia i no presenta cap mena de tendència psicopàtica.
 • Nivell 2: es tracta dels crims passionals que han comès determinats amants gelosos. Encara que poden ser egocèntrics i/o immadurs, no se’ls pot considerar psicòpates.
 • Nivell 3: socis, amants o companys entusiastes d’homicides perillosos. La seva personalitat és aberrant i impulsiva, amb uns trets antisocials.
 • Nivell 4: tot i que maten en defensa pròpia, en gran mesura provoquen les agressions cap a ells.
 • Nivell 5: es tracta d’individus traumatitzats a nivell psicològic, que viuen amb desesperació i maten els familiars que en van abusar a nivell sexual. Aquí també s’hi poden incloure els drogodependents que maten per tal d’aconseguir drogues o diners, però no s’hi observen característiques psicopàtiques que siguin significatives. Mostren algun tipus de remordiment per allò que han fet.
 • Nivell 6: es mouen d’una manera impulsiva, actuant «en calent». No presenten característiques psicopàtiques que siguin marcades.
 • Nivell 7: són persones molt narcisistes, que no es poden distingir dels individus que tenen alguna mena de trastorn psicòtic. Maten les persones que tenen al voltant sobretot mogudes per la passió o per la gelosia.
 • Nivell 8: individus que no són psicòpates però que tenen nivells alts de fúria reprimida i que poden assassinar algú quan hi ha quelcom que la desperta.
 • Nivell 9: aquí hi trobem els amants gelosos despitosos que sí que tenen característiques psicopàtiques.
 • Nivell 10: tots aquells assassins que van assassinar els individus que s’interposaven en el seu camí o, fins i tot, els testimonis que haurien pogut delatar-los. La seva personalitat és egocèntrica, tot i que no se’n poden distingir clarament trets psicopàtics.
 • Nivell 11: aquí es troben els individus amb les mateixes característiques que el nivell anterior, el número 10, però en aquest cas mostren una personalitat psicopàtica remarcable.
 • Nivell 12: són individus psicòpates que anhelen el poder i que van cometre els assassinats en el moment en què van sentir que estaven acorralats.
 • Nivell 13: els psicòpates plens de fúria que no la van poder controlar.
 • Nivell 14: tots aquells conspiradors psicòpates que són egocèntrics sense pietat i volen aconseguir beneficis d’altra gent.
 • Nivell 15: es tracta de psicòpates multihomicides que poden patir esclats de fúria —‘spree killing’— que els poden portar a matar a sang freda tothom que se’ls posi pel davant.
 • Nivell 16: psicòpates que duen a terme diversos actes criminals i que no es conformen assassinant només un cop. A banda, això pot incloure actes viciosos.
 • Nivell 17: aquí hi trobem els assassins en sèrie perversos a nivell sexual i els torturadors-assassins, tot i que sobretot persegueixen l’objectiu de la violació perquè els homicidis posteriors que duen a terme es desprenen de la intenció que les víctimes no puguin denunciar-los.  
 • Nivell 18: són homicides que sovint torturen abans les víctimes dels seus crims, tot i que sobretot estan motivats per l’assassinat.
 • Nivell 19: es tracta de psicòpates inclinats cap a la subjugació, el terrorisme, la intimidació i la violació.
 • Nivell 20: són torturadors i assassins psicòtics que es mouen principalment per les ganes de torturar.
 • Nivell 21: psicòpates que mostren un gran interès per la tortura però que no sabem si han perpetrat algun assassinat.
 • Nivell 22: assassins psicopàtics i torturadors extrems que estan motivats sobretot per la tortura. Duen a terme crims que impliquen una tortura sexual que dura molta estona i que va acompanyada, finalment, de l’assassinat de les víctimes. 

 

El programa ‘Perfil de un psicópata’

Per acabar, volem mostrar-vos l’enllaç amb capítols variats del programa ‘Perfil de un psicópata’, perquè veieu com poden classificar-se diferents homicides que hem diferenciat en l’escala de maldat. Igualment, es pot veure el programa en emissió a la cadena Discovery Max.

 

Comentaris