Què és un part prematur i què comporta

Es pot produir si el bebè neix abans de la setmana 37 d’embaràs, i pot posar-lo en risc

A vegades, els bebès neixen molt abans de la data prevista | Cedida

 

La salut del bebè pot veure’s amenaçada quan hi ha un part prematur. Com abans es produeix el naixement, més augmenta el perill de desenvolupar algunes alteracions mèdiques i, fins i tot, de morir. En aquesta direcció, el part prematur constitueix el factor de risc més important pel que fa a la mortalitat infantil de tot el planeta.

 

Ara bé, el tractament mèdic pot resultar beneficiós tant per a la prevenció d’aquesta mena de parts com per assegurar-se que s’eviten les complicacions que se’n podrien derivar.

 

Tot seguit, descriurem què és un part prematur o preterme i examinarem les seves causes, els símptomes que provoquen i els signes que es produeixen abans que tingui lloc, els perills que poden comportar per al bebè i les formes en què la ciència mèdica té tendència a gestionar aquest problema.

 

Què és el part prematur i què pot causar-lo?

Es parla de part prematur quan es dona a llum abans d’arribar a la setmana 37 de l’embaràs. Si l’infant neix en un punt anterior d’aquesta data aproximada, hi poden haver riscos força elevats vinculats amb diversos problemes de salut. Per això, li caldrà assistència mèdica per garantir que es desenvolupa amb seguretat.

 

Aquesta definició no engloba exclusivament els parts prematurs que es produeixen espontàniament, sinó que també inclou els parts induïts pels professionals de la salut, habitualment perquè continuar amb la gestació implicaria riscos molt més importants per al bebè i/o per a la mare que néixer abans d’hora.

 

Les causes concretes dels naixements prematurs no estan clares en tots els casos, però entre els diversos factors de risc més habituals hi ha la hipertensió arterial, el diagnòstic de diabetis mellitus, l’estrès —tant fisiològic com psicològic—, el fet que la dona embarassada fumi tabac i/o consumeixi altres substàncies no recomanades durant la gestació i, finalment, els problemes relacionats amb un excés o amb una falta de pes.

Quins són els seus símptomes principals?

El part prematur principalment provoca contraccions vaginals en intervals inferiors als 10 minuts de diferència, així com secreció de fluid —igualment des de l’interior de la vagina.

 

Cal tenir en compte, quan es vol identificar un part preterme de debò —i no quan es tracta de contraccions que no estan vinculades al part—, que aquesta mena de parts es produeixen juntament amb un canvi de mida del coll de la matriu o cèrvix.

 

L’amenaça del part prematur també pot presentar altres signes com ara el dolor pelvià, abdominal o dorsal, el fet de tenir còlics o contraccions i hemorràgies regulars.

 

El canvi de la mida del coll de l'úter pot alertar-nos d'aquests parts | Cedida.

 

Riscos de contraure malalties o de morir

Els parts preterme fan que augmenti significativament el risc per als bebès de patir malalties i alteracions diverses de tipus fisiològic i psicològic.

 

Entre els perills que més es vinculen als parts preterme hi ha els retards del desenvolupament en general, els problemes auditius i oculars i la paràlisi del cervell, que pot tenir efectes importants a nivell motor i que sovint es vincula amb convulsions i dèficits cognitius.

 

El risc relatiu per als bebès prematurs de patir aquests trastorns mèdics que acabem d’esmentar serà més greu si el part es produeix més d’hora. Podem afirmar el mateix pel que fa al perill de mort, que resulta més alt en els bebès que neixen més d’hora.

 

Pel que fa a la mortalitat vinculada amb els parts preterme, hem de dir que és un dels factors essencials quant a les morts de bebès a tot el planeta. Es pot afirmar, de fet, que el part preterme constitueix el factor de risc més important pel que fa a la mortalitat dels infants, especialment quan el naixement es produeix molt abans de la data habitual i quan el nounat no rep l’assistència mèdica que li caldria.

 

Prevenir i gestionar el part preterme

El Ministeri de Salut de Xile afirma —MINSAL, 2015— que és important anar fent observacions periòdiques en el cas dels embarassos de les dones que presenten riscos especialment elevats de tenir un part abans d’hora. Això es refereix sobretot als factors de risc que hem esmentat abans, al començament de l’article.

 

Per tal de prevenir els parts preterme, pot resultar útil administrar l’hormona progesterona —National Institutes of Health, 2014. Igualment, sovint es proporcionen tractaments que poden incloure la nifedipina i altres fàrmacs, per tal de mirar de posposar el part.

 

A més, en una publicació del 2014 l’Organització Mundial de la Salut o OMS desaconsella que s’indueixi el part o es dugui a terme una cesària si no s’ha arribat a la setmana 39 de l’embaràs, si no és que hi ha una justificació mèdica ben clara per fer-ho.

 

 

Referències bibliogràfiques:

Comentaris