URGENT

El Passeig de Gràcia, en flames

Què són els lòbuls del cervell i quines funcions tenen?

Descobreix els rols de les diferents parts que conformen aquest òrgan tan important
El cervell té diferents lòbuls que amaguen rols molt variats | Psicología y Mente

 

Sovint pensem que tant les emocions com els sentiments i els pensaments dels humans s’originen en dues parts concretes del cervell que s’encarreguen de treballar conjuntament: són els hemisferis del cervell, dues meitats d’aquest òrgan que s’assemblen molt entre elles i que semblaria que només es diferencien pels processos que s’encarreguen de dur a terme.

 

Es tracta d’una idea que, encara que en part és certa, proporciona una explicació senzilla del funcionament que tenim, perquè a l’interior de cada hemisferi s’hi amaga una quantitat d’estructures orgàniques gairebé infinita. Aquestes estructures duen a terme funcions i tasques diferents que tenen una influència en el comportament humà.

 

Avui et volem oferir una explicació general sobre determinades parts molt rellevants del cervell: els lòbuls i les funcions que duen a terme.

 

Aspectes essencials relacionats amb els lòbuls del cervell

A nivell anatòmic, resulta molt senzill detectar la divisió que hi ha entre els dos hemisferis que conformen el cervell, perquè si els mirem des de dalt veurem que estan separats per un espai remarcable. És la cissura interhemisfèrica, una mena d’esquerda rectilínia que s’encarrega de separar les parts més superficials i superiors de l’encèfal i que marca els límits de cadascun dels dos hemisferis.

 

Ara bé, més enllà d’aquest indici clar que marca com és l’anatomia del cervell a nivell superficial, si el nostre objectiu és analitzar l’estructura dels diferents elements veurem com les coses es tornen més complicades. Cadascun dels dos hemisferis posseeix una capa que s’anomena escorça cerebral, que constitueix la part del cervell més visible i que sembla que tingui tot de solcs i arrugues.

 

Igualment, aquesta escorça es pot dividir en parcel·les diferents segons les funcions que fa i les seves localitzacions. Els lòbuls del cervell són aquestes parcel·les, i tot seguit pots descobrir-ne els aspectes més essencials.

 

Frontal

El lòbul frontal és el que a la imatge del principi apareix de color blau. Constitueix el lòbul més gran de tots dins del cervell humà, i participa en el processament de les funcions cognitives d’alt nivell, com ara la coordinació, planificació, control i execució de la conducta.

 

Així mateix, també possibilita el fet que s’estableixin metes, que es puguin preveure coses, que es regulin les emocions i que s’articuli el llenguatge. Igualment, el lòbul frontal és l’encarregat de gestionar la capacitat de tenir en compte les altres persones i d’establir la teoria de la ment.

 

Per tant, podem afirmar que es tracta d’un dels lòbuls del cervell que exerceixen un paper més rellevant dins de les funcions que podríem vincular de forma més directa amb la planificació, la intel·ligència i la coordinació de sèries de moviments voluntaris que no siguin senzills.

 

Es tracta d’una part de l’escorça típica dels animals vertebrats, i en les aus i els mamífers és particularment gran, perquè són dos grups evolutius amb algunes de les espècies que gaudeixen de més intel·ligència del món.

Els lòbuls es relacionen amb processos diferents | Psicología y Mente

 

Parietal

Apareix entre els lòbuls occipital i frontal, i a la primera imatge de l’article es mostra de color groc. La seva funció bàsica és la de processar la informació sensorial que ens arriba de qualsevol part de l’organisme, com el dolor, la sensació de temperatura, el tacte o la pressió, i pot vincular aquestes dades amb el reconeixement de nombres.

 

A més, la proximitat que té amb els centres de planificació del lòbul frontal li permet controlar els moviments, i el lòbul occipital li fa arribar informació visual, que s’encarrega d’associar amb altres dades que provenen d’altres zones.

 

Occipital

Es tracta del lòbul del cervell més petit en els humans, i està situat a darrere del crani, molt a prop del clatell. Per localitzar-lo a la primera imatge del text, només caldrà buscar el lòbul que aparegui en vermell.

 

El lòbul occipital és la primera zona del neocòrtex a rebre la informació visual. Per això, el seu paper és fonamental per reconèixer els objectes que projecten llum a la retina, tot i que per si mateixa no pot produir imatges que tinguin una coherència, sinó que es tracta d’unes imatges que es creen amb l’ajuda del processament de la informació en unes àrees del cervell que s’anomenen àrees d’associació visual.

 

Aquest lòbul del cervell envia dades relacionades amb la visió a altres lòbuls per mitjà de dos canals de comunicació: el primer va cap a la part frontal del cervell per mitjà de la part ventral —la que es troba més lluny de la zona superior del cap— i processa les dades relacionades amb el contingut de la visió

 

El segon, que és el que va cap a la zona frontal per mitjà de la part dorsal —prop de la coroneta—, processa els aspectes de la localització i el moviment de les coses que es veuen, en un context que és més ampli.

 

Temporal

Aquests lòbuls estan situats a les parts laterals del cervell, enganxats a les temples i en disposició horitzontal. De fet, n’hi ha un que es veu a la imatge marcat de color verd. Perceben informació d’una gran quantitat de regions i lòbuls cerebrals i destaquen per unes funcions relacionades amb la memòria i, també, amb la detecció de patrons en la informació que ens arriba dels sentits. Així doncs, du a terme un paper important pel que fa al reconeixement de veus i de cares, però també a l’hora de recordar paraules.

 

L’ínsula

Es tracta d’una part de l’escorça cerebral que roman oculta entre els altres lòbuls del cervell i, per poder-la veure, cal que s’apartin entre ells els lòbuls parietal i temporal. Per aquesta raó, sovint no se la té en compte entre els lòbuls.

 

Apareix enganxada a les estructures que possibiliten el fet que apareguin les emocions i és molt probable que intervingui entre elles i els processos cognitius característics dels altres lòbuls que conformen el cervell humà.

 

Comentaris