Els 10 senyals que indiquen que tens una intel·ligència superior

Alguns costums són més propis dels individus amb un quocient intel·lectual alt
Les persones més intel·ligents sovint es relacionen amb aquestes variables | Psicología y Mente

 

En què consisteix la intel·ligència? Malgrat que molts teòrics l’han provat de definir, no resulta gens senzill fer-ho. Existeixen teories diferents que ens proposen formes variades de mesurar la capacitat intel·lectual que tenim, des del model d’intel·ligències múltiples proposat per Howard Gardner fins a la teoria del factor G de Charles Spearman, passant per moltes d’altres que posen més èmfasi en determinats aspectes de la intel·ligència. 

 

La intel·ligència: alguna cosa més que una simple puntuació del QI

Encara que hi ha un gran nombre d’acadèmics que han provat de qüestionar la manera que tenim de concebre la intel·ligència, avui en dia les proves d’intel·ligència més rellevants que existeixen serveixen per mesurar  el quocient intel·lectual de les persones, que igualment es coneix amb les sigles QI o, en anglès, IQ.

 

Sovint, el QI rep crítiques perquè consisteix en una puntuació que no considera ni les manifestacions diferents que tenim de les capacitats intel·lectuals ni la seva complexitat. Per quin motiu alguns individus tenen dificultats a l’hora de solucionar problemes matemàtics que no tenen un grau de dificultat notable però tenen la mà trencada a crear coses noves o a convèncer l’altra gent d’alguna cosa?

 

Ni l’expressivitat ni la creativitat influeixen en els tests d’intel·ligència que existeixen —o no ho fan en gran mesura—, però resulten habilitats essencials perquè una persona arribi a sobreviure i a desenvolupar-se dins de la societat del present.

Costums i preferències que poden denotar una intel·ligència superior

En qualsevol cas, mentre els estudiosos fan recerca sobre les manifestacions diferents de la intel·ligència de les persones, hi ha una cosa clara: alguns individus tenen una capacitat més alta d’afrontar, de manera exitosa, determinats desafiaments del dia a dia, mentre que n’hi ha que tenen més dificultats a l’hora de fer-ho.

 

Quin és el tret diferencial dels individus que posseeixen una intel·ligència més alta que la mitjana? Encara que la genètica és un factor d’influència important, les variables ambientals tenen un rol fonamental en aquest sentit. Els individus que duen a terme unes activitats estimulants i que actuen seguint uns hàbits adequats augmenten les seves probabilitats d’acabar desenvolupant una intel·ligència més elevada. Igualment, existeixen alguns altres condicionants i casualitats que fan que tinguem més tendència a ser més intel·ligents que la mitjana.

 

Per mitjà de diversos estudis científics al voltant d’aquest tema, avui hem fet un recull d’11 senyals que poden indicar que tens una intel·ligència superior a la de la mitjana de la població.

 

1. El fet de ser el gran dels germans

Tot i que aquesta variable pugui semblar que no té gaire interès, diversos estudis científics han ajudat a demostrar que el fet de ser el gran dels germans t’ofereix més probabilitats de gaudir d’un QI superior al de la mitjana.

Per quina raó? Hi ha un doble truc: alguns factors biològics «premien» el germà gran, que van concebre uns progenitors en general més joves i, per això, amb un estat de salut una mica més bo que el que tenien quan van concebre els germans més petits. Igualment, hi ha un factor d’estimulació psicològica i d’interacció entre fills i pares, que faria que els primogènits tinguessin més recursos.

 

Cal remarcar, de fet, que un equip d’investigadors noruecs va descobrir que, en una mostra d’un total de 250.000 homes que havien nascut entre 1968 i 1977, el germà més gran mostrava una mitjana de quocient intel·lectual de 103, el germà del mig la mostrava de 100 punts i, en el cas del petit, la puntuació mitjana baixava fins a 99 punts.

 

Hi ha estudis que demostren que els germans grans tenen tendència a ser més intel·ligents | Psicología y Mente

 

2. Escriure amb la mà esquerra

Ets una persona esquerrana? L’ús de la mà esquerra per escriure sovint es relaciona amb una puntuació més alta dins dels tests de QI. Ara bé, en cap cas el fet de ser esquerrà indica que la teva intel·ligència hagi de ser superior a la força, però en general existeix aquesta tendència que ha estat detectada pels científics.

 

Maria Konnikova, de fet, que és una col·laboradora i divulgadora científica per a ‘New Yorker’, va declarar que les persones esquerranes tenen més facilitat a l’hora de recórrer al pensament divergent, definit per ella com una forma de creativitat que fa que sigui possible idear noves coses a través d’un símbol concret. Igualment, Konnikova ens indica que «els esquerrans són més aptes a l’hora de combinar idees diverses per formular-ne una de nova». Així, tot sembla indicar que el talent dels esquerrans per crear i innovar és singular.

 

3. Mostrar-se preocupat

Els individus que es preocupen més per la vida tenen un quocient intel·lectual més elevat? Tot sembla indicar que sí.

 

Alexander M Penney és un psicòleg que va investigar 100 estudiants de la universitat canadenca d’Ontario. Cadascun d’ells va passar un test d’intel·ligència i, a continuació, van haver de respondre a una pregunta relacionada amb el seu grau de preocupació. Els alumnes que van afirmar que sovint tenien preocupacions al cap van ser els que van obtenir uns resultats més bons en les proves d’intel·ligència a nivell verbal.

 

Per un altre cantó, una altra investigació conduïda al SUNY Downstate de Nova York va concloure igualment que, estadísticament, els pacients que presentaven quadres d’ansietat greus obtenien puntuacions més altes en els tests de quocient intel·lectual que els pacients amb quadres d’ansietat menys greus.

 

4. El fet d’haver pres drogues toves en alguna ocasió

Ara bé, compte: prendre drogues toves no té beneficis per a la intel·ligència, sinó que sovint li causa efectes perjudicials. Això no obstant, sembla que els individus amb un quocient intel·lectual elevat a la infància proven, de manera esporàdica, determinades drogues toves quan arriben a l’adultesa.

 

Aquesta observació es desprèn de la investigació que, el 2012, van dur a terme tant James W White com els seus col·laboradors. White va declarar: «Existeix un vincle clar entre un QI alt durant la infantesa i el fet de consumir drogues toves quan s’arriba a l’edat adulta. De manera sorprenent, un quocient intel·lectual superior a la mitjana podria empènyer les persones a adoptar certes conductes de risc durant l’adultesa». Independentment d’això, cal recordar que les drogues s’haurien d’evitar.

 

5. Haver estudiat música

Un gran nombre d’estudis indiquen que el fet d’estudiar música contribueix a desenvolupar les capacitats intel·lectuals i cognitives de les persones, especialment en l’etapa de la infantesa.

 

Un estudi de 2004 va mostrar que els infants de sis anys que havien fet classes de piano o de cant durant un mínim de mig any van tenir resultats més alts quant a la puntuació del QI. Es van contrastar aquestes dades amb les d’altres nens que feien classes d’interpretació i teatre o altres activitats extraescolars semblants.

La música ha demostrat tenir una forta relació amb el QI de la gent | Psicología y Mente

 

6. Consumir alcohol de manera habitual

Es tracta d’una altra correlació ben curiosa que hauríem de matisar: tot i que hi ha estudis que demostren que els individus que sovint prenen alcohol tenen una intel·ligència que en general és més elevada, aquest fet no vol dir que prendre begudes alcohòliques faci que siguem més intel·ligents i, de fet, el consum excessiu d’alcohol sol produir l’efecte oposat.

 

Satoshi Kanazawa va liderar una investigació duta a terme a la London School of Economics and Political Science  que indicava l’existència d’un vincle entre el grau de quocient intel·lectual que es té i el fet de consumir alcohol, determinades drogues i tabac. Ara bé, hem de seguir insistint en el fet que es tracta de tendències correlacionals però que cal que rebutgem el consum d'aquestes substàncies, tant per a la nostra salut psicològica com per a la nostra salut física, així que és millor centrar-nos en dur una vida saludable.

 

7. Conviure amb gats

Seguim amb les correlacions curioses. Hi ha algunes investigacions científiques que apunten al fet que els individus que viuen amb gats solen obtenir resultats més elevats que la mitjana als tests de QI.

 

T’agraden més els gats o els gossos? Si et decantes més pels petits felins, estàs d’enhorabona: un estudi que va dirigir la Denise Guastello l’any 2014 demostra que, estadísticament, els propietaris de gats solen tenir puntuacions més elevades als tests per mesurar la intel·ligència. Igualment, les persones que tenien gossos van distingir-se en el seu perfil de personalitat pel que fa als individus amb gats, i van tenir més punts quant a l’extraversió.

 

8. Haver pres llet materna durant la infància

Hi ha una gran quantitat d’investigacions i de publicacions que destaquen la rellevància de la lactància materna perquè els nens puguin desenvolupar-se adequadament a nivell cognitiu.

 

En total, hi va haver una diferència de 7 punts entre el QI dels nens que havien pres llet materna i els que només havien pres biberó, segons les revelacions d’alguns estudis conduïts a Nova Zelanda i al Regne Unit.

 

9. El sentit de l’humor, un element indispensable

La ciència apunta a una relació entre el fet de ser intel·ligent i el de comptar amb un gran sentit de l’humor.

 

Un estudi de la University of New Mexico, situada als Estats Units, va aconseguir establir una relació estadística entre el QI i el sentit de l’humor de les persones. Els científics, per arribar a aquests resultats, van examinar el test d’intel·ligència de més de 400 estudiants del centre educatiu, per tal de mesurar-los el quocient intel·lectual.

 

Més endavant, van demanar-los a aquests estudiants que afegissin comentaris a les vinyetes satíriques d’un diari molt conegut, i diversos subjectes anònims van valorar la qualitat dels comentaris a nivell d’humor. D’aquesta manera, es va poder veure que els alumnes amb més intel·ligència també eren els més graciosos i enginyosos.

El sentit de l'humor també constitueix un indicador de la intel·ligència | Psicología y Mente

 

10. Aprendre a llegir ben d’hora

En quin moment de la vida vas aprendre a llegir? Es tracta d’una dada important, perquè els científics han aconseguit provar que existeix una tendència rellevant: com més d’hora comencem a llegir, més intel·ligència mostrarem en l’adultesa.

 

Al Regne Unit, un equip d’estudiosos va executar diversos tests i proves a més de 2.000 bessons idèntics, i va veure que el germà que va aconseguir llegir abans va ser més intel·ligent en el futur, com va mostrar la puntuació obtinguda als tests d’intel·ligència que se’ls van fer. Resulta senzill suposar que el fet de començar a llegir d’hora ajuda a fomentar les habilitats lògiques i verbals de les persones.

 

Comentaris