El baloxavir marboxil fa passar la grip en només un dia

Aquest fàrmac japonès és capaç de curar el virus gripal en molt poc temps

La grip és una afecció que cada any pateixen grans quantitats de població al món
La grip és una afecció que cada any pateix una gran quantitat de població al món | Cedida
 

En els últims anys, els especialistes han creat un fàrmac que, amb una dosi única d’una càpsula, tindria la capacitat de guarir la grip en només 24 hores. És el baloxavir marboxil, desenvolupat per les companyies farmacèutiques Shionogi i Hoffmann-La Roche, també encarregada de la producció del Tamiflu, que constitueix un dels remeis actuals més estesos per lluitar contra les afeccions gripals.

El fàrmac que combat la grip en 24 hores

Shionogi és una farmacèutica del Japó que desenvolupa antibiòtics, tractaments per a la hiperlipèmia o per al càncer, i que fa molt poc ha produït el fàrmac baloxavir marboxil, un medicament que, amb només un comprimit, seria capaç de guarir la grip. En el procés de desenvolupament del fàrmac, Shionogi ha comptat amb l’ajuda de Hoffmann-La Roche, una altra multinacional farmacèutica que està establerta a Suïssa.

   En concret, el baloxavir marboxil s’ha elaborat amb la finalitat de lluitar contra els virus de la grip A i B, que són la causa més recurrent de la malaltia. Aquesta patologia, que en general pateixen grans volums de gent a tot el món i que habitualment no compromet de manera greu la salut dels afectats, té un caràcter infecciós i sovint té molts efectes a l’aparell respiratori, principalment a les vies situades a la part superior d’aquest sistema.

   El medicament actua de tal manera que inhibeix l’endonucleasa intracel·lular, i aquest fet evita que es multipliquin les cèl·lules que el virus ha infectat, fent desaparèixer els símptomes de la malaltia en només un dia.

   El Ministeri de Salut nipó ha autoritzat la producció d’aquest fàrmac per tal que els pacients puguin utilitzar-lo de forma habitual. Gràcies a l’efectivitat que el baloxavir marboxil sembla mostrar a l’hora d’eliminar els símptomes de la influença, és altament possible que durant el 2018 i el 2019 es comenci a vendre tant al Japó com en alguns altres països del món, com ara els Estats Units.

   El gegant farmacèutic Hoffmann-La Roche que, tal com acabem de dir, ha participat en la creació del baloxavir marboxil, disposa dels drets de comercialització del fàrmac a l’exterior del Japó. La mateixa multinacional està darrere del desenvolupament del Tamiflu, un dels medicaments que més es fan servir a tot el planeta per plantar cara al virus de la grip.

   Hi ha molts medicaments al mercat dissenyats per lluitar contra el virus de la grip
   Hi ha molts medicaments al mercat dissenyats per lluitar contra el virus de la grip | Cedida

   Investigacions sobre la seva efectivitat i els possibles efectes adversos

   L’equip d’investigació de Shionogi, encarregada de l’elaboració del medicament, ha dut a terme recerques que apunten al fet que el baloxavir marboxil podria resultar més beneficiós que el Tamiflu i els altres fàrmacs semblants desenvolupats per tal de combatre aquest virus. Semblaria, però, que aquest fet està molt relacionat amb la seva rapidesa, que és clarament superior a la de diversos medicaments d’aquesta mena.

   Les dades de què es disposa —que, de tota manera, caldria confirmar a través d’experts independents sense estar vinculats als fabricants— indiquen que per guarir la grip en 24 hores n’hi hauria prou amb una sola dosi. Més en detall, cal destacar que en les proves del fàrmac la febre va parar després d’un temps mitjà de 24,5 hores —un període molt curt si es compara amb les 42 hores que va trigar a fer efecte el placebo.

   Altrament, els efectes adversos d’aquest fàrmac semblaria que són més suaus que els que provoca el Tamiflu. Aquests dos elements han comportat que els experts es plantegin l’opció de reemplaçar massivament alguns medicaments vigents per combatre la grip amb aquest fàrmac.

   Confrontació amb alguns medicaments semblants

   Avui en dia, els caràcter dels tractaments emprats per a la lluita contra el virus gripal —siguin farmacològics o no— és principalment simptomàtic, és a dir, no persegueixen la fita d’esborrar els elements causants de la patologia —el virus de la grip en sí mateix—, sinó que només alleugen el malestar que causa en les persones afectades, sobretot de caire respiratori.

   Al voltant dels últims deu anys s’ha estès el consum de fàrmacs com el Relenza —zanamivir— o el Tamiflu —oseltamivir—, que lluiten de forma directa contra el virus de la influença, inhibint-ne la propagació. Si es confronten amb el baloxavir marboxil, trobem que aquests medicaments resulten efectius però que la seva acció resulta més lenta: els cal un període mitjà de 3 dies per tal d’esborrar del tot els efectes de la grip.

   Actualment, també es fan servir alguns altres medicaments per combatre la influença, com ara la rimantadina o l’amantadina, que s’encarreguen d’impedir que aquests virus entrin dins de les cèl·lules de l’organisme humà. D’altra banda, també s’utilitzen amb freqüència altres medicaments simptomàtics per tractar la grip, com els fàrmacs amb efectes menys concrets dins dels quals trobem el paracetamol, l’ibuprofè o l’aspirina.


   Comentaris

   envia el comentari