Barcelona retira les restes d'amiant del turó de la Rovira

Arran de la denuncia d'un grup de treballadors jubilats afectats per aquest element, s'han iniciat les tasques de neteja
Imatge de turó de la Rovira | MUHBA

 

Un grup de treballadors jubilats de Macosa-Alstom, alguns d'ells afectats per l'amiant, han denunciat la presència de restes d'uralita i fibrociment de l'últim gran enderroc de barraques a la zona del parc del Guinardó, uns materials que quan es deterioren, poden escampar fibres d'amiant per l'aire, element que es considera perillós per la provocació de malalties pulmonars o càncer. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha precintat la zona arran de la denúncia i una empresa especialitzada en el tractament d'aquests materials retirarà les restes que s'hi troben, un procés que pot durar uns quants dies.

Segons explica el 324, antics veïns i la Comissió ciutadana per a la recuperació de la memòria dels barris de barraques, reclamen que la neteja sigui respectuosa amb les restes de les construccions que encara queden a la zona, perquè tenen valor patrimonial. Per això, les tasques de neteja es coordinaran amb el servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona per conservar les estructures amb valor històric. A la zona del turó de la Rovira, les restes de l'antic barri de barraques són gestionades pel Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), i per tant es conserven i es poden visitar dins l'apartat dedicat a la Guerra Civil i la postguerra.

 

La zona de Francesc Alegre, al peu del turó, podria formar part d'una ampliació de la zona museïtzada, ja que s'hi troben moltes restes que tenen interès històric. Segons el director del MUHBA, part de l'interès divulgador de les restes de les barraques és mostrar la dimensió i extensió que ocupaven, fet pel qual no es descarta conservar diversos elements que es troben en zones separades perquè formin part d'un itinerari. Per això, quan s'acabi la neteja de les restes d'amiant, s'haurà de fer un inventari dels elements localitzats i valorar convertir tota la zona del turó en un parc arqueològic.