Els casos en què no hem de prendre aspirina

Aquest medicament tan utilitzat presenta algunes contraindicacions que és interessant conèixer

.
L'aspirina és un fàrmac molt popular a tot el món | Cedida

Un dels medicaments antiinflamatoris, analgèsics i antipirètics que més es consumeixen al món avui en dia és l’aspirina. Encara que molta gent pensa que és totalment segur prendre’n en una gran varietat de casos, aquest fàrmac presenta algunes contraindicacions que cal tenir en compte, relacionades amb la condició física de cada persona i amb determinades patologies.

Si segueixes llegint, descobriràs quan està contraindicat prendre aspirines —o àcid acetilsalicílic— per la possibilitat de patir alguns efectes no desitjats. Per tal de saber-ne més, cal examinar la naturalesa intrínseca de l’aspirina i les seves reaccions adverses més freqüents.

En què consisteix l’àcid acetilsalicílic i quins usos té?

L’aspirina, coneguda també com a àcid acetilsalicílic o AAS, és un fàrmac utilitzat per lluitar contra diversos símptomes d’inflamació, dolor i febre. Resulta que és una de les medecines més utilitzades al planeta, i l’OMS afirmava el 2015 que es tracta d’una de les més segures i eficaces.

Aquest medicament, però, té moltes altres aplicacions: per exemple, es fa servir per tractar la malaltia de Kawasaki —que origina febre alta i fortes inflamacions—, prevenir la preeclàmpsia en les dones embarassades, lluitar contra l’aparició del càncer colorectal —i segurament altres varietats de la malaltia—, o evitar els accidents cardiovasculars en tots aquells pacients que presenten un risc elevat de tenir-ne —com ara els que han patit infarts fa poc.

La ingesta d’aquesta medecina pot afectar de manera moderada l’estómac. De fet, les reaccions adverses que causa estan vinculades principalment a aquesta irritació. A més, l’AAS també pot fer que sagnem més a causa de les seves propietats anticoagulants i pot repercutir en altres sistemes del cos, com ara el respiratori.

Quines contraindicacions presenta l’aspirina?

En general, l’àcid acetilsalicílic es veu com un medicament que ofereix força garanties de seguretat. Ara bé, cal tenir en compte les diferents circumstàncies en què se’n desaconsella el consum, vinculades principalment als efectes que té en alguns sistemes del cos i a les propietats anticoagulants que posseeix.

1. Per combatre la grip i els constipats dels menors

Algunes investigacions han provat que la ingesta d’aspirines en pacients menors d’edat amb l’objectiu de combatre la febre originada pels constipats i la grip està vinculada amb el risc de patir síndrome de Reye, que és una patologia greu que causa perjudicis al fetge, al cervell i a diversos òrgans del cos, tal com trobem documentat a Macdonald, 2002. En el cas d’utilitzar aquest fàrmac per tractar infeccions com ara la varicel·la també es poden produir aquesta mena de reaccions.

La presa de paracetamol —o acetaminofèn— és aconsellable en aquestes situacions, perquè serveix igualment contra el dolor i la febre. Ara bé, no és segur que aquest medicament tingui tanta eficàcia en els nens com en els adults, cosa que no passa amb l’ibuprofè. Si s’opta per aquest darrer fàrmac, però, cal tenir en compte que té una agressivitat més elevada. De tota manera, no hem d’oblidar que la síndrome de Reye és molt poc habitual.

2. Quan no es toleren els AINEs

És de sentit comú, però cal recordar-ho per si de cas: tots aquells individus que anteriorment hagin presentat reaccions d’intolerància al fàrmac han d’evitar consumir-lo. Si no se n’ha ingerit mai en un passat, s’ha d’estar atent a com reacciona el cos després de prendre’n per veure si hi poden haver molèsties o problemes derivats de la no tolerància al fàrmac.

Tothom que no toleri l’àcid acetilsalicílic ha de vigilar, a més, amb la ingesta de medecines similars —AINEs o antiinflamatoris no esteroideus— perquè sovint també hi presentaran reaccions adverses. Per aquesta raó, en el cas de patir intolerància a l’ibuprofè, al naproxèn o a algun altre dels AINEs hauràs de prescindir de l’aspirina.

L'aspirina té algunes contraindicacions
L'aspirina té algunes contraindicacions | Cedida

3. En el cas de patir problemes gàstrics com ara una úlcera pèptica

L’aspirina no és gaire suau pel que fa a l’aparell digestiu. Com la resta d’AINEs, sovint fa que s’irriti la mucosa gàstrica i eleva els riscos de sagnat, cosa que fa que no sigui gens recomanable consumir-ne si es té una úlcera pèptica o alguna mena de trastorn d’aquesta índole.

Totes aquestes alteracions a nivell gàstric estan lligades amb diversos efectes secundaris habituals de l’AAS: vòmits, nàusees i úlceres al duodè i a l’estómac.

4. Quan es tenen trastorns respiratoris de caire asmàtic

El consum d’aspirines podria arribar a empitjorar els problemes d’asma que pateixen els individus amb tendència a tenir aquest problema o algun de similar, ja sigui de manera genèrica o concretament després d’ingerir algun dels AINEs. També està totalment desaconsellat quan hi ha broncospasme —situació en què els músculs dels bronquis que intervenen en la respiració es contrauen.

Tot i que aquest efecte secundari de l’aspirina no és tan habitual com els trastorns de l’aparell digestiu, s’ha de prendre consciència de la seva importància perquè en el cas de dosatges importants es podria desencadenar una depressió respiratòria severa.

5. Si es pateixen trastorns de sagnat com l’hemofília

És important prescindir de les aspirines en el cas de patir hemofília o alguna mena d’alteració similar relacionada amb problemes per coagular bé la sang. Les propietats anticoagulants de l’àcid acetilsalicílic podrien empitjorar aquests trastorns i causar sagnats molt importants, sobretot a l’aparell gàstric.

6. Si tens algun problema al ronyó

En el cas de trastorns als ronyons, com ara hiperuricèmia o gota, no convé consumir aspirines perquè aquestes afeccions fan que s’excreti àcid úric, que causa interferències amb l’àcid acetilsalicílic. A més, si es pren aquest medicament sovint i de manera abusiva es poden inflamar els ronyons produint-se l’afecció coneguda com a nefritis.

7. Durant l’últim trimestre de la gestació

Igual que en el cas de la majoria de fàrmacs que existeixen, el darrer trimestre de l’embaràs és conflictiu pel que fa a la ingesta d’aspirines perquè aquestes podrien perjudicar el fetus. Ara bé, durant els altres mesos de la gestació el consum d’aspirina s’ha demostrat segur.

Referències bibliogràfiques:

  • Jones, Alan (2015). Chemistry: An Introduction for Medical and Health Sciences. John Wiley & Sons, 5–6.
  • Macdonald, S. (2002). Aspirin use to be banned in under 16-year olds. BMJ, 325(7371): 988c–988.
  • Organització Mundial de la Salut - World Health Organization (2015). WHO Model List of Essential Medicines (19th List). Recuperat el 19 de desembre de 2017.
  • Patrignani, P. i Patrono, C. (2016). Aspirin and Cancer. Journal of the American College of Cardiology, 68(9): 967–76.

Comentaris

envia el comentari