Catalunya gasta en pensions 4.963 milions més del que ingressa per cotitzacions

Andalusia, Galícia, Castella i Lleó i València són les altres autonomies amb majors desequilibris

Les autonomies amb majors desequilibris en termes absoluts entre el que ingressen per pensions i el que gasten són, per aquest ordre, Andalusia, Catalunya, Galícia, Castella i Lleó i València, segons les dades de la Seguretat Social de l’any 2016. Andalusia supera els 5.500 milions de dèficit i Catalunya frega els 5.000, de tal manera la primera només podria pagar el 69,73% de les seves pensions amb el que ingressa per cotitzacions i la segona, el 78,56%.

  

  

 

 

Aquestes dades inclouen, a més de les cotitzacions altres ingressos per transferències, taxes i preus públics, alienacions o actius financers. Pel costat de les despeses, s'inclouen, a més del pagament estricte de les pensions, les despeses de gestió del sistema, com el personal o les inversions reals. No obstant açò, el gruix de l'ingrés són les cotitzacions i de la despesa, les transferències corrents per al pagament de pensions, sense incloure les despeses de serveis centrals.En termes relatius, les regions que menys ingressen en relació amb les obligacions que tenen reconegudes són Astúries, Galícia i Castella i Lleó, ja que la primera només podria pagar el 42% de les seves pensions amb el que ingressa i les altres dues, el 57%. D’altra banda, les dades del 2016 reflecteixen que només dues regions tenen superàvit, Madrid i Balears.