Catalunya paga un 12% més en IRPF que Madrid

Se situa un 10% sobre la mitjana espanyola pel que fa a aquest impost

Catalunya és el territori en el qual les rendes més baixes i mitjanes (fins a 30.000 euros anuals) paguen més IRPF. Concretament, paguen un 10% més que la mitjana i un 12% més que Madrid. Si quantifiquem la dada ens situem en què una persona que guanya 16.000 euros a Catalunya paga 1.611 euros en concepte d’IRPF. En el pol oposat, segons informa Cinco Días, Extremadura i València són les comunitats que exerceixen més pressió amb l’IRPF però amb les rendes més altes.

La Generalitat de Catalunya no ha volgut modificar la seva escala d’impostos per tal d’adaptar-se a la nova fiscalitat que va presentar el govern espanyol, a diferència de tota la resta de comunitats autònomes. Aquesta decisió l’ha portat a tenir una pressió fiscal més elevada que afecta vuit de cada deu contribuents.


Comentaris

envia el comentari