Quines són les 10 classes de feminisme existents?

Descobreix tots els tipus de corrents que hi ha en aquest sentit avui en dia

Te presentamos todos los tipos y corrientes de feminismo que tienen cabida en nuestra sociedad.
T’explicarem les diferents classes i corrents feminismes que existeixen a la societat The Bubble

El moviment feminista consta de ramificacions diverses segons les finalitats que persegueix o els mitjans que fa servir per a la transformació de la societat i l’assoliment de l’emancipació femenina. Tot seguit, parlarem de les seves 10 principals classes a l’actualitat.

Al llarg de la història, els poders en vigor han apartat el sexe femení del primer pla. El clergat, la noblesa i, en alguns casos, filòsofs i pensadors cèlebres han defensat que, per voluntat divina o per naturalesa, les dones quedaven excloses del dret de ciutadania. Amb el progrés de la societat, s’ha deixat ben clar que la dona ha patit vulneracions dels seus drets.

El feminisme: principals esdeveniments històrics

Primer de tot, farem un breu repàs sobre el desenvolupament del feminisme durant el darrer segle.  

1. La primera onada

Aquesta primera onada de reivindicacions feministes va iniciar-se entre el període que abasta el final del segle XIX i el principi del XX, amb l’objectiu d’aconseguir una igualtat de gènere formal centrada principalment en l’accés a la propietat privada i el dret a vot. Ara bé, el masclisme per a aquesta classe de feminisme era concebut com un atac cap a la individualitat de la dona i no com un problema social de base.

2. La segona onada

Després de quasi un segle des de l’inici de la primera onada feminista, es va produir la segona, entre 1960 i 1990. Abans d’això, el món estava sumit en dues grans guerres que acaparaven tota l’atenció mediàtica. El moviment feminista d’aquesta segona onada es diversifica i apareixen corrents diferents del feminisme —essencialment el feminisme de la diferència i el d’igualtat, dels quals parlarem una mica més avall— a partir d’influències diferents de la filosofia postmoderna.

3. La tercera onada

És l’onada que vivim avui en dia, iniciada a finals dels anys 90. Fa visibles les identitats de gènere diferents i les diverses orientacions sexuals que existeixen, i dona lloc al transfeminisme. Igualment, posa en qüestió que el paradigma del feminisme sigui la dona heterosexual blanca i occidental, perquè un dels fonaments d’aquest moviment hauria de ser la diversitat.

Les 10 classes actuals de feminisme que hi ha

La ideologia feminista està molt ramificada. Hem volgut separar aquestes ramificacions en funció de si són minoritàries o majoritàries.

Els 5 principals tipus de feminisme

Tot seguit, parlarem dels 5 tipus de feminisme predominants avui en dia, en funció dels seus objectius i estratègies.

1. El feminisme d’igualtat

Es tracta de la classe de feminisme més primitiu. Afirma que, en essència, tant les dones com els homes són persones i que, per això, cal que tinguin condicions iguals. Una de les seves idees bàsiques és que la desigualtat entre homes i dones és real, i veu amb bons ulls la discriminació positiva. Per aquesta raó, podria defensar mesures com ara les que estableixen que en una escola hi hagi un nombre mínim de professores dones.  

2. El feminisme de la diferència

Es tracta d’una classe de feminisme molt diferent de la que acabem d’esmentar, perquè la desigualtat de gènere no constitueix una referència o no està fonamentada en un ‘statu quo’ dels homes que hi ha a la societat. La igualtat entre els sexes no constitueix el seu principal objectiu, sinó que persegueix sobretot que el feminisme es desenvolupi com a moviment social i que es defensin els valors femenins, oposats del tot als masculins.

Es tracta d’una classe de feminisme que fa una defensa d’un moviment social i no de les dones com a persones, i que ha estat objecte d’un gran nombre de crítiques —també des d’àmbits feministes.

Tot allò que et cal saber sobre les classes diferents de feminisme que existeixen
Tot allò que et cal saber sobre les classes diferents de feminisme que existeixen | Cedida

 

3. L’ecofeminisme

Es tracta d’una teoria que sosté que el patriarcat, per tal de mantenir la situació d’explotació i dominació envers la dona, fa servir tant la naturalesa com la biologia. Les persones que defensen aquest corrent afirmen que, per revertir aquest procés, la situació de la dona és privilegiada, perquè la condició d’oprimides que tenen fa que estiguin més a prop de la natura.

L’ecofeminisme defensa, essencialment, que tant el feminisme com l’ecologisme comparteixen objectius i que, per això, caldria que treballessin colze a colze per tal de posar fi al patriarcat.

4. El feminisme radical

Kate Millet és una escriptora que, al seu llibre de 1969 ‘Política sexual’, defineix aquesta classe de feminisme: explica que, històricament, la dona s’ha vist relegada a un paper secundari de simple productora i que els valors liberals únicament es poden aplicar al sexe masculí.

Per al feminisme radical, el patriarcat té els seus orígens a les institucions i no al capitalisme. Igualment, aquesta classe de feminisme defensa que, per tal que les dones puguin gaudir d’una vida sexual plena, el lesbianisme és l’únic camí. Per això, rebutja frontalment la pornografia i la prostitució, que veu com a eines opressores del patriarcat.

5. El transfeminisme

La tercera onada del feminisme és la que veu el desenvolupament del transfeminisme, que critica el binarisme tradicional. Aquest corrent del feminisme considera que el gènere no s’ha de dividir entre dones i homes, sinó que hi hauria 31 classes diverses d’identitat sexual, com ara bigènere, pangènere o transgènere.

Les reivindicacions d’un gran nombre de minories socials que històricament han patit discriminació conformen el feminisme. No existeixen criteris que puguin delimitar qui és un oprimit i qui no ho és i, per aquesta raó, es busca essencialment la llibertat sexual de cadascú i l’esvaniment de les barreres a nivell biològic, que constitueixen unes barreres artificials a nivell social.

5 altres classes de feminisme, més minoritàries

Tot seguit, farem un repàs d’altres corrents més minoritàries del feminisme que, durant la història contemporània i moderna, s’han anat proposant.

6. El feminisme anarquista

Aquest corrent defensa la desaparició del patriarcat i l’Estat, perquè estan fonamentats en una manca de llibertats. Com que la seva visió no és dogmàtica, se’n poden fer moltes interpretacions.

7. El feminisme socialista

Es tracta d’una classe de feminisme que té una influència molt gran del marxisme. Per als defensors d’aquest corrent, el capitalisme i la societat de classes són els responsables de l’opressió de la dona, perquè han proporcionat a l’home el seu poder opressiu i la seva capacitat de crear una societat patriarcal. Així, els feministes socialistes proposen que s’implanti un sistema socialista que garanteixi la igualtat de la societat.

8. El feminisme filosòfic

Es tracta d’una classe nova de feminisme que cada vegada es fa més popular i que afirma que, com que les filòsofes han estat ignorades, tant la història de la filosofia com els plantejaments que s’hi han exposat no estan complerts. Per aquesta raó, cal que es revisin determinats conceptes essencials vinculats amb la història de les idees.

9. El ciberfeminisme

Es tracta d’un terme força recent que pretén vincular el feminisme i el ciberespai, i que estableix que les dones han de poder utilitzar les noves tecnologies i els seus codis per tal d’assolir la igualtat de la societat.

10. El feminisme separatista

Proposa que tots dos sexes estiguin separats a la societat, a causa de les seves grans diferències. Les unions entre les persones són un clar perjudici per a les dones, i per aquest motiu la solució més eficient que existeix és que es produeixi una emancipació a nivell material i emocional. Un clar exemple d’això, que també resulta pertorbador, és la SCUM o Societat per a la Destrucció dels Homes, que existeix als Estats Units.


Comentaris

envia el comentari