El soroll causa 16.000 morts prematures a Europa cada any

Uns 100 milions d'europeus pateixen excés de soroll, segons un estudi de la UAB
13 milions de persones tenen problemes de son pel soroll. | ACN

 

Una investigació del grup d'Interfase del Departament de Geografia de la UAB estima que 16.600 morts prematures tenen lloc a Europa cada any per culpa del soroll. Al voltant de 100 milions de persones està exposat a nivells de soroll que superen els límits que estableix la Unió Europea, que és de 55dB Lden, és a dir, decibels al llarg d'una jornada. L'estudi precisa també que el soroll provoca molèsties a 31,7 milions d'adults europeus i que 13 milions compten amb problemes de son per aquest motiu. Els causants més importants d'aquests alts índexs de contaminació acústica són el trànsit terrestre, l'aeri i la indústria. 

Aquest informe apunta que Espanya no ha estat dels territoris més eficients pel que fa a reducció de la contaminació acústica. Ha matisat, no obstant, que s'haurà d'esperar fins a 2018 per veure els resultats d'aquest periode 2012-2017. De moment, la tendència registra que un 60% dels municipis han augmentat el nombre de persones afectades pel soroll, mentre que aquesta xifra va ser solament del 35% a la resta d'Europa. Els aeroports, en canvi, han reduït aquesta problemàtica en un 95%. 

 

Els investigadors de la UAB destaquen les dificultats de mesurar l'impacte del soroll, en dependre de factors com la superposició de competències administratives com les autopistes o com l'aïllament de les façanes. La investigació va presentar-se a Brussel·les aquest dilluns en el marc de la jornada «Noise in Europe». La universitat catalana ha difós les seves dades per celebrar la Primera Setmana Sense Soroll.