Els aspirants a mestre hauran de fer nous exàmens de matemàtiques i llengua

Es tracta d'una prova d'aptitud personal que es farà dos dies després de la selectivitat

Els aspirants a mestre hauran de superar unes proves de llengua i matemàtiques a banda de la selectivitat. | TV3

Els estudiants catalans que vulguin estudiar Educació Infantil i Educació Primària hauran de fer un examen de matemàtiques i un altre de competència lingüística per accedir als graus universitaris. Segons informa TV3, aquesta nova prova d'aptitud personal (PAP) es farà a banda de les proves d'accés a la universitat el pròxim 17 de juny.

La prova de competència comunicativa i raonament crític té l'objectiu d'avaluar les capacitats d'una persona per reflexionar i expressar un punt de vista de forma argumentada. Es basa en les habilitats escrites i tindrà una durada de dues hores. L'examen comptarà amb un apartat de compressió lectora en què es puntuarà amb un 30% vuit preguntes sobre un llibre. També hi haurà una segona secció de capacitat de síntesi i interpretació en què s'haurà de redactar un text de 400 paraules a partir de la informació de l'article anterior. Per últim, tindrà un apartat d'expressió escrita en què s'haurà d'identificar i justificar deu errors en diversos fragments de text.

Per la seva banda, l'examen de competència logicomatemàtica avalua els coneixements i habilitats per comprendre i resoldre exercicis i problemes matemàtics, a més d'avaluar la capacitat de raonar i analitzar críticament els resultats obtinguts. El 60% de la nota de la prova sortirà de la resolució de cinc problemes en què es valorarà la resposta i l'explicació de la resolució.

La prova no se superarà amb una nota específica i es qualificarà amb un «apte» o «no apte», fent la mitjana dels dos exàmens. No obstant això, per poder-la superar s'haurà de treure un mínim de 4 punts en cada un dels exàmens per poder fer la mitjana. La convocatòria del 17 de maig es farà a Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona, mentre que la del 8 de setembre només es podrà fer a Barcelona. La matrícula es podrà formalitzar a través d'Accesnet.


Comentaris

envia el comentari