Els funcionaris cobraran els endarreriments de l'augment salarial de l'1% amb la nòmina de juliol

CatalunyaDiari.cat

Els funcionaris cobraran els endarreriments que pertanyen a l'increment de l'1% salarial. | Economia i Finances

Els funcionaris de l'Estat cobraran els endarreriments que pertanyen a l'increment de l'1% salarial de l'any 2017 en la nòmina de juliol, segons una resolució publicada el dissabte, 22 de juliol, en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Segons recull 'La Información', és una resolució conjunta de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions sobre el pagament dels endarreriments en la pujada salarial prevista als Pressupostos Generals de l'Estat del 2017, que afecten el primer semestre de l'any. Aquesta resolució constitueix que el pagament es farà en la nòmina de juliol tret que l'habilitació responsable no tingui la totalitat dels elements formals necessaris o en casos en què per motius tècnics no sigui possible, que s'abonaran en la primera nòmina que ho sigui.

En els rebuts de nòmina apareixerà com a «Abonament d'endarreriments increment 1% 2017», per fer constar, de manera diferent, cadascun dels conceptes retributius sobre els quals s'aplica aquesta pujada i les dates d'inici i fi a les quals correspon la liquidació d'endarreriments. Els treballadors que no hagin canviat de destinació durant el període que comprèn entre l'1 de gener i el 30 de juny del 2017 no hauran de sol·licitar el pagament dels endarreriments, ja que es liquidaran d'ofici pel ministeri, organismes o entitat on estigui prestant servei l'interessat. El personal que hagi canviat de destinació sí que haurà de demanar el pagament de l'endarreriment. Així mateix, els funcionaris que no es trobin en una situació de servei actiu, assimilada per jubilació o qualsevol altra causa, o que hagin perdut la condició d'empleat públic durant el semestre, els endarreriments es liquidaran també mitjançant la prèvia sol·licitud de l'interessat. Finalment, si el treballador ha mort en aquest mateix període, la petició es farà pels seus hereus d'acord amb el Dret Civil.


Comentaris

envia el comentari