La Generalitat incentivarà econòmicament les famílies que acullin menors tutelats

Actualment, a Catalunya hi ha al voltant de 100 infants menors de 6 anys que viuen en centres

Actualment, hi ha un centenar d’infants menors de 6 anys que viuen en centres tutelats per la Generalitat de Catalunya. La franja d’edat en què es troben resulta de gran importància pel seu desenvolupament. És per això que és de gran importància trobar una família per a tots ells. Per aquest motiu, la Generalitat posa a disposició nous incentius econòmics.

Les famílies, que reben una prestació econòmica de base d'entre 323 i 393 euros mensuals, comptaran amb el complement Respir, de 60 euros més al mes per a despeses en activitats d'oci, a més de tenir gratuïtament els medicaments receptats a nom del menor (a partir del mes de juliol). També han redefinit els complements per a acolliments de més d'un menor, que augmenten els diferents trams entre un 4% i un 55%. A més, han creat un nou complement de 300 euros mensuals per a infants amb una discapacitat d'entre el 45% i el 64%, que cobreix una franja intermèdia entre els dos complements existents fins a l'actualitat, de 195 euros si no té un discapacitat limitadora i de 545 si té aquesta discapacitat.