Com recuperar els punts del carnet de conduir

T'expliquem què has de fer

Hi ha dues maneres de recuperar els punts del carnet de conduir | Cedida

En el cas d'haver perdut algun punt del carnet de conduir o tots, per recuperar-los és necessari assistir a cursos de sensibilització i reeducació vial. Els cursos consten d'uns temes comuns sobre formació general en cultura i educació vial, i altres temes específics adaptats a les àrees que afecten a cada conductor de manera personalitzada. Hi ha dues modalitats, segons com s'hagin perdut els punts:

-Curs de recuperació parcial de punts: Dura dotze hores lectives, s'imparteix en dues o tres jornades i permet recuperar un màxim de sis punts. El seu preu és de 210,82 euros. A aquest curs només s'hi pot assistir cada dos anys, exceptuant els conductors professionals, que podran realitzar-lo cada any. Si durant dos anys no es perden més punts, es recuperaran els dotze inicials, a excepció de si la pèrdua de punts és per infraccions molt greus, ja que en aquest cas per poder recuperar-los caldrà esperar tres anys.

-Curs de recuperació del permís: Si es perden tots els punts, es perd el carnet de conduir, i per poder recuperar-lo serà necessari esperar sis mesos i superar un curs de sensibilizació i reeducació vial i un examen a la Jefatura Provincial de Tráfico. Aquest curs té una duració de 24 hores lectives i s'imparteix en quatre o sis jornades. Permet recuperar l'autorització per tornar a conduir, ja sigui per pèrdua total de punts o per motiu d'una sentència judicial. El seu precu general és de 396,87 euros. En aquest cas, els punts que es donen amb el nou carnet són vuit, i no dotze.


Comentaris

envia el comentari