Sanitat no indemnitzarà als amos del gos Excalibur

El gos va ser sacrificat a l'octubre de 2014
Imatge d'Excalibur. | Cedida

 

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha desestimat les pretensions dels amos d'Excalibur, la infermera Teresa Romero que va ser infectada pel virus de l'Ebola en la crisi sanitària del 2014 i el seu marit Javier Limón, van sol·licitar una indemnització econòmica de 150.000 euros pel sacrifici del seu gos durant el mes d'octubre d'aquell mateix any, tal com explica 'El Confidencial'. A l'última sentència datada el 6 d'abril, el TSJM els ha condemnat a pagar totes les costes del judici, tot i que encara poden recórrer davant del Tribunal Suprem.

Teresa i Javier demanaven 150.000 euros pels danys morals «que els va causar el sacrifici», que va executar el 8 d'octubre de 2014 l'equip del Centre de Vigilància Sanitària Veterinària de la Universitat Complutense de Madrid. Teresa va ser diagnosticada d'Ebola el dia 6, després d'atendre a un missioner que es va infectar a Libèria. Aquest dia, la Conselleria de Sanitat va concloure que hi havia «un risc no assumible en la cura de l'animal». Per això mateix, un grup de Bombers va entrar després de l'autorització del jutjat a pel gos. Quan es van acostar a ell, li van disparar un dard anestèsic. Una vegada calmat, el gos va rebre una injecció de pentobarbital sòdic directament en el cor que li va provocar la mort. Aquest sacrifici va generar una ona d'indignació i protestes a les portes del domicili que van acabar fins i tot amb alguns activistes en defensa dels animals ferits.

 

La parella va argumentar «que es va procedir al sacrifici del gos de manera arbitrària i desproporcionada ja que la decisió no es va basar en cap evidència científica, perquè no es va accedir prèviament a l'historial clínic de l'animal, ni es va dur a terme cap tipus de diagnòstic previ, ni es van prendre mostres ni es van realitzar proves mèdiques que permetessin avaluar el risc sanitari d'acord amb els coneixements científics i tècnics de cada moment». Cal destacar que tècnicament el gos no era de la parella, sinó del germà de Teresa.

 

Teresa Romero, l'encarregada d'Excalibur. | Cedida

 

El TSJM recull en la seva sentència que tots els amos d'animals han de «suportar el sacrifici dels mateixos com a mesura de salvaguarda de salut pública, i en el cas que ens ocupa s'estava davant un alt risc d'epidèmia per contagi del virus de l'Ebola». A més, afegeix que «va ser inevitable procedir al sacrifici del gos dels recurrents davant la impossibilitat real de traslladar-ho viu i de custodiar-ho per personal entrenat que pogués seguir un protocol d'actuació degudament contrastat i en un establiment amb condicions de bioseguretat adequades per impedir el contagi dels qui entressin en contacte amb l'animal i, a través d'ells, a terceres persones».

 

El tribunal entén que Sanitat va actuar segons els principis de precaució i pertinència, ja que «no existien al nostre país protocols ni mitjans humans entrenats per manejar a l'animal amb vida». Finalment, els amos no van sofrir danys morals, «per la qual cosa no tenen dret a ser indemnitzats a títol de responsabilitat patrimonial de l'Administració demandada».