Últims dies per a sol·licitar el xec familiar de 1.200 euros

És una deducció de l'impost sobre la renda per a famílies nombroses o amb ascendents o fills discapacitats

Hisenda ofereix una deducció de l'impost sobre la renda per a famílies nombroses o amb ascendents o fills discapacitats.| Cedida

Les famílies nombroses o que tinguin un ascendent o fill discapacitat podran accedir a partir d'ara a un ajut de 1.200 euros que ofereix el govern espanyol. La nova reforma fiscal estableix la possibilitat d'optar a aquest xec familiar que realment consisteix en una deducció de l'impost sobre la renda. La quantitat de diners varia segons si es pertany al grup de famílies de categoria general o de categoria especial, arribant als 2.400 euros en l'últim cas. Per poder accedir a aquest ajut cal complir els següents requisits concrets i dur a terme aquests procediments:

  

- Per poder-lo sol·licitar cal pertànyer a un dels següents grups: Treballadors de família nombrosa, siguin de categoria general (famílies de fins a 4 fills) o especial (famílies amb 5 o més fills); famílies monoparentals amb almenys dos fills, treballadors amb ascendents o descendents discapacitats sota la seva tutela; aturats o pensionistes responsables de família nombrosa o ascendent o descendent discapacitat a càrrec seu.

  

- Documentació necessària i requisits: S'haurà d'entregar el model 143 degudament emplenat, que es pot descarregar al web de l'Agència Tributària. A més caldrà portar el certificat de família nombrosa de la comunitat autònoma o el certificat de discapacitat segons el cas i el NIF de cadascun dels sol·licitants. Quant als requisits s'haurà d'haver cotitzat almenys 15 dies si es treballa a jornada completa o el 50% de la jornada ordinària si es treballa a temps parcial.

- Llocs on sol·licitar-ho: Es podrà demanar a través d'Internet si es disposa del DNI electrònic, per via telefònica trucant al número 901 200 345 que és el del Centre d'Atenció Telefònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o de forma presencial a qualsevol oficina d'hisenda.

- Tipus de sol·licitud: Si hi ha més d'una persona a la família que pot accedir a aquest ajut es podrà tramitar de dues maneres. En primer lloc, de forma individual presentant cada un la seva sol·licitud. En aquest cas es dividirà l'import de l'ajut entre el nombre de persones que hi tenen dret. O es pot demanar de manera col·lectiva, presentant una sol·licitud de forma conjunta de tots els beneficiaris amb dret a xec familiar. En aquest cas, el pagament s'abonarà a la persona que figuri com a primer sol·licitant.

- Terminis: El límit per demanar l'ajut és el 31 de març per sol·licitar els avenços des de gener d'aquest any. Si hi ha alguna variació en les dades que afectin el cobrament per avançat de la deducció per família nombrosa o amb persones a càrrec seu, s'ha de comunicar en un termini màxim de 15 dies des que es tingui coneixement del fet. Si no es fes, Hisenda podria retirar l'ajuda.

- Quan arriben els diners?: L'ajuda s'ingressa al compte dels beneficiaris cada mes. En el cas de denegar l'ajuda es comunicarà a l'interessat de la mateixa manera en què aquest hagi comunicat en la sol·licitud.


Comentaris

envia el comentari