Uns 800.000 autònoms cobraran aquest divendres la prestació extraordinària per cessament d’activitat

Tots ells rebran una ajuda d’un import mínim de 661 euros

Diners
Uns 800.000 treballadors rebran l'ajuda de la prestació extraordinària per cessament d'activitat | Pixabay

Els treballadors autònoms que van sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d’activitat i hagin rebut el vistiplau de la Seguretat Social cobraran aquest divendres l’ajuda, un mes després que el Govern espanyol fes l'anunci. Segons ha assenyalat el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, la xifra de treballadors beneficiats és d’uns 800.000. Tots ells rebran una prestació d’un import mínim de 661 euros.

▶ INVITACIÓ: Ja us podeu unir al grup oficial de Facebook del CatalunyaDiari on comentem entre tots les notícies de Catalunya! Us informareu, podreu comentar l'actualitat i també us entretindreu. FEU CLIC AQUÍ, US ENCANTARÀ!

En declaracions a la cadena Cope, el ministre ha indicat que s’han registrat al voltant d’un milió de sol·licituds per demanar l’ajuda i que el 97% d’elles s’estan resolent favorablement. El passat 17 de març, el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar la implantació d’una prestació extraordinària, diferent del cessament d’activitat ordinari, a la que es poden acollir aquells autònoms que hagin tancat els seus negocis per la crisi sanitària o que hagin reduït de manera significativa la seva activitat.

Quan es pot demanar la prestació extraordinària?

Els autònoms poden sol·licitar aquesta nova prestació quan la seva activitat quedi suspesa per la declaració de l’estat d’alarma o la seva facturació en el mes anterior en què se sol·licita es vegi reduïda, almenys, en un 75% amb relació amb la mitjana de facturació del semestre  natural anterior.

La prestació té una quantia del 70% de la base reguladora (un mínim de 661 euros), «encara que no s’hagi complert el període mínim per accedir a la prestació per cessament d’activitat» i és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social que s’estigui rebent.

La durada és d’un mes, amb la possibilitat d’ampliar-se fins al darrer dia del mes que finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui. A més, el temps de la seva percepció s’entén com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat en els que el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

 

I si tinc treballadors a càrrec meu?

Aquesta prestació també la poden sol·licitar els professionals autònoms amb treballadors al càrrec seu. En aquest cas, poden tramitar un ERTE i, al mateix temps, accedir a aquesta prestació extraordinària. Per causar dret a aquesta prestació no és necessari tramitar la baixa a la Seguretat Social.

L’acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, a través del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d’ingressos i despeses, del llibre de registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses.

Aquells treballadors autònoms que no estan obligats a portar els llibres que acrediten el volum d’activitat, podran justificar la reducció de la seva facturació almenys un 75% «per qualsevol prova admesa en Dret». Tota sol·licitud s’haurà d’acompanyar amb una declaració jurada en què es faci constar que es compleixen tots els requisits exigits per causar dret a aquesta prestació.

 

Fins quan es pot sol·licitar la prestació?

El reconeixement de la prestació es podrà sol·licitar fins al darrer dia del mes següent en què es produeixi la finalització de l’estat d’alarma. Les entitats gestores, d’acord amb la sol·licitud presentada i els documents en el seu cas aportats, dictaran la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret a la prestació, i finalitzat l’estat d’alarma es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adaptades.

En el supòsit en què es desprengui que l’interessat no té dret a la prestació, s’iniciaran els tràmits per reclamar les quantitats indegudament percebudes.

Per accedir a aquesta nova prestació, la persona beneficiaria s’ha de dirigir a la mútua habitual en què tingui cobertes les contingències professionals, a l’Institut Social de la Marina (ISM) en el cas del Règim Especial de Treballadors del Mar, o al SEPE en els casos en què tinguin la cobertura amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

 

Treballadors autònoms agraris i treballadors del mar

A banda dels treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), també poden accedir a aquesta prestació, d’acord amb els requisits establerts, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar els quals les seves activitats hagin quedat suspeses amb la declaració de l’estat d’alarma.

Cal assenyalar que també podran accedir aquesta prestació els autònoms inscrits en el RETA; els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar que, no cessant la seva activitat, hagin vist retallada la facturació en el mes natural anterior al que se sol·licita la prestació en, almenys, un 75% amb relació a la mitjana de facturació del semestre natural anterior.

No obstant això, s’estableixen criteris diferents per als treballadors autònoms agraris de produccions de caràcter estacional inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agrari, així com els treballadors de produccions de peix, marisc o de productes específics de caràcter estacional inclosos en el Règim Especial de Treballadors del mar.

A tots ells se’ls permetrà accedir a la prestació quan la facturació mitjana en els mesos de campanya de producció anteriors al que se sol·licita la prestació estigui reduïda, almenys, un 75% amb relació als mateixos mesos de campanya de l’any anterior.

 

Treballadors de l'àmbit cultural

Als autònoms que treballin en activitat d’exhibició cinematogràfica, de producció de programes de televisió, de distribució cinematogràfica i vídeo, de gravació de so i edició musical, en arts escèniques o en les seves activitats auxiliars, en la creació artística i literària i en la gestió de sales d’espectacles, sempre que no hagin cessat la seva activitat, se’ls hi exigirà, per a tenir dret a la prestació, que la seva facturació en el mes natural anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, un 75% amb relació amb la ja feta en els 12 mesos anteriors per tenir dret a la prestació.


Comentaris

envia el comentari