Educació demana prioritzar activitats globalitzades i competencials als centres especials

Cada centre decidirà com serà l'avaluació

Imatge de recurs d'una escola bressol
Cada centre decidirà com avaluar els seus alumnes | Pixabay

El departament d'Educació ha establert una sèrie de criteris per l'aprenentatge i l'acompanyament de l'alumnat dels centres d'educació especial per al tercer trimestre. Concretament, les instruccions preveuen que es prioritzin les activitats que són competencials i «globalitzades», és a dir, que a través d'una mateixa tasca es treballi més d'una assignatura.

A més, també fixa que els centres prioritzin aquelles que són «significatives», o sigui que fomenten que l'alumne sigui el protagonista del procés d'aprenentatge. Al mateix temps, el departament apunta que han d'estar ajustades al pla de suport individualitzat de cada estudiant i a la seva situació personal.

Com que els centres d’educació especial donen atenció educativa a un perfil molt divers d’alumnat -fet suposa un esforç quant a la personalització de l’aprenentatge-, el departament ofereix als professors uns models de propostes didàctiques per a les diferents etapes que poden servir com a exemples. En el desenvolupament d’aquests models, es recorda, s'ha de vetllar perquè les activitats siguin inclusives i accessibles, i considerin els ritmes, les característiques i la situació personal de cada alumne.

Avaluació, a criteri del centre

Pel que fa a l’avaluació del tercer trimestre, es marca que cada centre ha de decidir, «a partir de la seva pròpia realitat i la del seu alumnat», quines seran les modificacions que incorporarà a l’avaluació. En el cas dels centres d’educació especial, s'accepta que pot ser necessari revisar els plans de suport individualitzats i incorporar-hi modificacions.

El departament també remarca a través dels criteris de cara aquest tercer trimestre que els centres han d'elaborar un pla per arribar a «tots» els alumnes, a través dels canals de comunicació, les plataformes i els recursos que els permetin dur a terme l'ensenyament, garantint l'equitat.

Acompanyament emocional

D'altra banda, el document que recull les directrius assenyala que en el cas de l’alumnat amb necessitats educatives especials i les seves famílies és encara més important fer el seguiment tutorial i emocional.

Per això, estableix que els centres han d’establir vies de comunicació «per mantenir la relació i el vincle, orientar i proposar activitats ajustades i atendre les necessitats i inquietuds que provoca aquesta situació per donar-hi resposta». «Les famílies i l’alumnat s’han de sentir acompanyats», resa el document signat per la directora general de Currículum i Personalització, Maite Aymerich.


Comentaris

envia el comentari