Els requisits per no pagar el lloguer aquest mes d'abril

Aturat? En situació d'ERTO? Resol aquí els teus dubtes per saber si has de pagar el lloguer d'abril

Imatge arxiu diners
Els requisits per estar exemptes de pagar el lloguer | Cedida

Ahir dimarts, 31 de març, el govern de Sánchez va aprovar diverses mesures per fer front a la crisi del coronavirus ajudant a les persones que estan en situació de risc i vivint de lloguer. L'executiu ha implementat uns microcrèdits amb interessos al 0%. Les persones que siguin arrendatàries d'un fons d'inversió o d'un gran propietari podran pagar el 50% del valor mensual de l'habitatge. Ara bé, pot tothom gaudir d'aquestes ajudes? No. Continua llegint per conèixer els requisits

Requisits mínims

Per gaudir-ne és necessari que la persona beneficiada estigui en situació d'atur, en situació d'ERTO o que hagi patit una reducció de jornada.

Podran quedar exemptes també les persones obligades a pagar el lloguer que pateixin paràlisi cerebral, una malaltia mental o discapacitat intel·lectual, amb un grau igual o superior al 33%, o amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, i també les persones amb malalties greus que acreditin una incapacitació per treballar. El límit d'aquest grup serà previst en el subapartat.

Si l'inquilí és empresari, el govern estipula que aquest no podrà superar el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM)

Paral·lelament, l'executiu assegura que s'han de presentar diversos documents. Quins són?

  • En cas d'estar a l'atur, és necessari presentar el certificat expedit per l'entitat gestora en què haurà de figurar la percepció mensual.
  • En cas d'ERTO, és necessari el document obtingut per part de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma sobre la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
  • A més, caldrà documentar les persones que habiten al pis, el llibre de família, el certificat d'empadronament i la titularitat de béns.

  


Comentaris

envia el comentari