Catalunya podria quedar-se sense ajuts de la Comissió Europea si Brussel·les decideix retallar els fons de cohesió i la PAC

Podria ser a partir de l'any 2021
La Comissió Europea es planteja retallar en ajuts   | Cedida

 

Després que Regne Unit hagi deixat de formar part de la Unió Europea, la Comissió Europea s’està plantejant la possibilitat d’haver de fer retallades als fons de cohesió i a la política agrària comuna (PAC) per poder compensar la pèrdua d’ingressos que s’ha generat. Seria a partir de l’any 2021.

 

Ara mateix encara no hi ha res decidit, i la Comissió Europea s’està plantejant diferents possibilitats. Algunes d’elles podrien fer que Catalunya, així com altres regions d’Espanya, perdin algunes de les ajudes que actualment arriben d’Europa.

 

Retallades en els fons de cohesió

La Comissió Europea ha redactat un informe sobre les prioritats pressupostàries a partir del 2020. Al document han deixat reflectides possibles solucions per compensar la baixada d’ingressos amb la sortida de Regne Unit de la Unió Europea.

Un d'aquests plans implica eliminar els fons de cohesió per a les regions més desenvolupades o les que es consideren 'en transició'. Aquesta mesura suposaria un estalvi de 95.000 milions d'euros per la Comissió Europea, però per Catalunya serien molt males notícies.

 

Actualment el PIB català es troba per sobre de la mitjana europea, pel que, a partir de 2021 deixaria de rebre aquestes ajudes. El mateix passaria a altres comunitats d’Espanya. Tot i això, podria ser que les retallades haguessin de ser més dràstiques, cosa que acabaria deixant a tota Espanya sense ajuts d’aquest tipus.

 

Menys ajudes a agricultors i ramaders

D'altra banda, la Comissió Europea es planteja també fer algunes retallades en la política agrària comuna (PAC). Els ajuts en aquesta matèria suposen una de les despeses més importants del pressupost europeu.

Molt dels agricultors catalans es veuen beneficiats avui en dia per aquests ajuts europeus i es podrien veure afectats en cas que Brussel·les decidís retallar en aquest sector. De moment es plantegen dues situacions diferents, una de més dràstica i una altra més lleu, tot i que amb retallades de totes formes.

 

Els agricultors es podrien veure molt afectats   | Cedida

 

En el cas més dràstic es podria arribar a retallar un 30% en aquestes ajudes, suposaria deixar de pagar als agricultors i ramaders uns 120.000 milions d'euros. També es planteja l'escenari d'haver de retallar només un 15%, el que suposaria un estalvi per Brussel·les de 60.000 milions d'euros.

 

De moment tot són possibilitats i es preveu que el mes de maig es faci una proposta més concreta de les seves prioritats, un cop hagi rebut comentaris i valoracions dels escenaris plantejats en el document d'aquest dimecres.