La FDA adverteix que els cereals derivats de l'arròs per nadons contenen alts nivells d'arsènic

Els cereals que provenen de l'arròs i els purés de verdura o fruita són els primers aliments sòlids que la majoria dels pares donen als seus nadons

Una varietat àmplia de cereals és la millor tría pels àpats dels teus fills. | Cedida.

 

Un dels aspectes que més preocupa als pares primerencs és com mantenir ben alimentats als seus fills. El moment en el qual els nens han d'anar abandonant progressivament la llet materna per passar a ingerir aliments sòlids sempre sol ser una època bastant complicada.

Els cereals que provenen de l'arròs i els purés de verdura o fruita són en general els primers aliments sòlids que la majoria dels pares trien per introduir als seus nadons en un nou hàbit alimentari, no obstant això, un estudi recent realitzat per l'Administració d'Alimentació i Medicaments —FDA en anglès— pot fer que ens pensem dues vegades el seguir realitzant aquesta pràctica.

La FDA insta als pares a reduir la quantitat de cereals provinents de l'arròs per alimentar als bebès a causa dels alts nivells d'arsènic que contenen. Normalment se sol associar l'arsènic amb algun tipus de verí ja que és un element químic altament tòxic. Es tracta d'un component que podem trobar de forma natural al nostre entorn encara que a causa de la contaminació desmesurada que patim actualment, l'aparició de l'arsènic s'està convertint en alguna cosa cada vegada més recurrent.

Encara que sembli estrany, l'arsènic està present en gairebé tots els nostres aliments encara que en uns nivells tan baixos que els seus efectes negatius són insignificants. A més de l'arròs, les altres dues fonts potencialment abundants en arsènic són l'aigua potable i el marisc. 

L'alerta arriba a partir d'un estudi recent comunicat a la premsa, on la FDA estima que els bebès ingereixen aproximadament tres vegades més de quantitat d'arròs que els adults. Com a resultat, el consum d'arròs s'està convertint en la font principal d'arsènic pels nadons. L'arsènic pot presentar-se de dues formes: orgànica i inorgànica.

L'arsènic orgànic es troba principalment en el teixit de les plantes i els animals, mentre que l'arsènic inorgànic es concentra en l'aigua, les roques i el sòl. L'arsènic que trobem en l'arròs és inorgànic, la forma més tòxica en que podem trobar aquest component. 

L'exposició a l'arsènic en els nounats i les dones embarassades pot derivar en una disminució del desenvolupament de capacitats incloses en el procés d'aprenentatge segons adverteix la FDA. Com a recomanació, la FDA ha proposat un nou límit en la quantitat d'arsènic que pot trobar-se en l'arròs utilitzat en els cereals de consum infantil. A més d'aquests nous estàndards en la indústria alimentària, la FDA recomana alimentar al nadó amb una dieta equilibrada que inclogui una bona varietat de cereals.


Comentaris

envia el comentari