La sexualitat, el sexe i 8 maneres de practicar-ne

Definim aquests dos conceptes i parlem de diferents tipus de contacte íntim

.
Hi ha moltes menes de contacte sexual diferents | Cedida

 

La sexualitat i el sexe són dos termes que estan molt vinculats però que no són el mateix. Avui en dia, per a molta gent continuen essent un tabú, fins i tot en els llocs que diuen que són més «oberts». Aquest fet comporta que no es coneguin molts aspectes essencials de la sexualitat de les persones, encara que amb el pas del temps aquest desconeixement va minvant.

Tot seguit, volem parlar de què és la sexualitat i el sexe i quines diferències tenen, segons afirmen diversos experts en tots dos camps. Igualment, elaborarem una llista amb les pràctiques i relacions sexuals elementals que existeixen, que no només estan limitades a la penetració i el coit sinó que, a banda, engloben altres contactes com ara les abraçades o els petons, tal com mostrarem.

 

El sexe i la seva definició

Segons la seva àrea de coneixement, es poden fer definicions diferents del sexe. La més estricta és la que contempla la part biològica, en què el sexe es basa sobretot en la reproducció de les espècies. 

 

Així doncs, la biologia defineix el sexe com uns trets que es poden vincular amb la funció reproductiva i que, dins d'una espècie igual, diferencia els individus masculins dels femenins. D'aquesta manera, veiem que el sexe és una cosa que no es limita només a les persones, sinó que també s'aplica a les plantes i als animals.

 

Ara bé, el mot «sexe» habitualment també es fa servir com un sinònim de la sexualitat i, per aquest motiu, es refereix a un conjunt molt extens d'aspectes que es vinculen amb la biologia i, a banda, amb els sentiments, les emocions i les relacions dins de l'àmbit social.

 

En què consisteix la sexualitat humana?

Es tracta d'un cúmul de comportaments i experiències que es vinculen amb el plaer de tipus sexual de l'espècie humana, una definició que també pot ser vàlida en el cas del sexe quan el concebem com un sinònim d'aquest concepte. 

 

El fet de buscar el plaer i l'estimulació vinculats amb els òrgans sexuals en part està condicionat a diverses variables biològiques —hem de tenir en compte, per exemple, que entre les dones i els homes els punts erògens canvien— i, a banda, hi ha diversos aspectes socials que també hi influeixen d'una manera clau, com ara el fet d'identificar-se amb uns rols de gènere concrets o el grau d'intimitat que existeix entre les persones.

 

A més, hem de tenir en compte que algunes vegades el mot «sexualitat» s'ha fet servir amb l'objectiu de designar les diferències que existeixen entre el sexe biològic femení i el masculí. Aquí, novament, tots dos termes poden fer-se servir d'una manera intercanviable i, en qualsevol cas, es parla més habitualment de sexe en un sentit més orientat cap a la biologia i de sexualitat en un sentit més aviat conductual o social.

 

 

Classes de relacions o pràctiques de tipus sexual

Tot i que moltes vegades parlem de «mantenir relacions sexuals» o «tenir sexe» només per referir-nos al coit o a un conjunt més aviat restringit de pràctiques, les anteriors definicions poden ajudar-nos a inferir que les pràctiques de tipus sexual engloben des de la penetració fins als petons, a més de molts altres tipus d'acte. A continuació, te'n mostrem diversos exemples ben il·lustratius. 

Hi ha moltes classes de pràctiques sexuals diferents
Hi ha moltes classes de pràctiques sexuals diferents | EspañaDiario

 

1. Les abraçades i els petons

Com és obvi, ni totes les abraçades ni tots els petons es poden incloure dins de la noció de pràctica sexual. Això no obstant, els que proporcionen plaer sexual o busquen aconseguir-lo sí que es troben dins de l'àmbit d'actuació del sexe. 

 

2. El sexe on intervé la penetració

La penetració vaginal o el coit és l'exemple més habitual del comportament sexual, tot i que de manera recurrent les persones també practiquen la penetració a través de la boca i a través de l'anus. 

 

3. L'estimulació de tipus manual

El fet d'estimular alguna part del cos —com ara els mugrons, l'anus, els genitals o els llavis, entre altres— a través de les mans constitueix una altra pràctica sexual freqüent. Dins d'aquesta categoria també hi trobaríem el massatge de tipus eròtic o sexual i la masturbació cap a un mateix. 

 

4. L'estimulació de tipus oral

Aquí, s'obté el plaer per mitjà de l'estimulació de la boca de l'altre. El fet d'estimular la vulva oralment s'anomena cunnilingus, i el fet d'estimular el penis amb la boca rep el nom de fel·lació. Finalment, quan s'utilitza la boca per estimular l'anus parlem d'anilingus. 

 

5. El sexe on no intervé la penetració

Hi ha un gran nombre de pràctiques sexuals dins de les quals la penetració no és un element indispensable, però normalment quan parlem de sexe on no intervé la penetració volem englobar tots els actes que puguin assemblar-se al coit, com ara els fregaments sense roba o amb roba. 

 

6. L'estimulació a través del dolor

Hi ha un gran nombre d'individus que aconsegueixen més plaer de tipus sexual per mitjà del dolor que poden experimentar en contextos determinats. Aquests gustos poden veure's a través del masoquisme i del sadisme, tot i que a banda d'aquestes dues pràctiques tan conegudes n'hi ha moltes d'altres que també  impliquen un cert component de dolor.

 

7. Les converses de tipus eròtic

Dins del sexe, les converses poden esdevenir components essencials, com en el cas del sexe per telèfon. Encara que la conversa de tipus sexual es pot produir en contextos molt diversos i pot arribar a ser més explícita o a ser-ho menys, quan també es recorre al llenguatge no verbal el nombre de possibilitats augmenta de manera molt significativa.

 

8. El joc de rol dins del sexe

Dins del sexe, els jocs de rol es relacionen amb les fantasies i sovint es fan servir abans de dur a terme altres pràctiques, com a preliminars. Un exemple d'aquesta mena de jocs seria escenificar una relació entre els alumnes i els professors, entre els treballadors sexuals i els seus clients o entre els esclaus i els seus amos. A més, també podem trobar persones que gaudeixen amb el fetitxisme o jugant a fer veure que tenen el gènere oposat. 

 


Comentaris

envia el comentari