El títol de l'ESO es podrà aconseguir sense aprovar l'etapa i amb dos suspensos

Així ho estableix el nou projecte de Reial Decret pel qual es regulen les condicions per a l'obtenció dels títols d'ESO i Batxillerat.
El títol de l'ESO es podrà obtenir sense aprovar l'etapa i amb dos suspensos.   | CatalunyaDiari.cat

 

Els alumnes obtindran el títol de l'ESO sense aprovar amb un cinc com a mínim l'etapa i podran passar a 1r de Batxillerat amb dues assignatures suspeses, segons estableix el nou projecte de Reial Decret pel qual es regulen les condicions per a l'obtenció dels títols d'ESO i Batxillerat. El text, amb data del 29 de març, avançat per 'El Mundo', modifica un altre anterior del 16 de març, que assenyalava que per a l'obtenció del títol era necessària «una qualificació final de l'etapa igual o superior a cinc punts i una avaluació, ben positiva en totes les matèries, ben negativa en un màxim de dos, sempre que aquestes no siguin simultàniament Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques».

L'última versió del projecte normatiu del passat 29 de març, que el Ministeri d'Educació ha penjat aquest dilluns 17 d'abril al seu web per a la seva participació pública no fa referència a la nota mitjana de l'ESO i assenyala únicament que «els alumnes que hagin obtingut una avaluació, ben positiva en totes les matèries, o ben negativa en un màxim de dos, sempre que aquestes no siguin Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques, obtindran el títol de graduat en ESO». Fonts del Ministeri d'Educació han explicat que aquest últim projecte és el que es va sotmetre a debat en la Conferència Sectorial d'Educació del passat 30 de març i han afegit que va ser aprovat per unanimitat per les comunitats autònomes.

 

Les mateixes fonts han indicat que el text, abans de ser aprovat pel Consell de Ministres ha de passar primer pel Consell Escolar de l'Estat i el Consell d'Estat. Així mateix, han assenyalat que el departament de Méndez de Vigo compleix amb aquest canvi amb l'acord d'investidura d'eliminar el caràcter obligatori de les revàlides i els seus efectes acadèmics fins a aconseguir el Pacte Social i Polític per a l'Educació, i que va quedar materialitzat en un decret llei aprovat el desembre passat. Amb aquest projecte normatiu els requisits per a la titulació de l'ESO i Batxillerat es mantenen pràcticament com estaven abans que la LOMCE entrés en vigor i en espera que s'aconsegueixi el pacte educatiu. Quan la titulació de Batxillerat, l'alumne haurà d'obtenir la qualificació positiva de totes les matèries dels dos cursos de l'etapa i la nota final serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes en cadascuna de les assignatures cursades a Batxillerat, expressada en una escala de zero a deu punts amb dos decimals.