La desaparició de les abelles seria fatal per als humans

Aquests insectes es troben en perill d'extinció
Cada any es redueix el nombre de ruscs d'abelles. | Cedida.
 

Les abelles són actualment una espècie en perill i, en conseqüència, els humans també. Segons el Servei de Pesca i Vida Salvatge americà, el 1988 hi havia 5 milions de ruscs a Estats Units, però al 2015 era només de 2, 5 milions i aquest any les previsions encara són pitjors. Aquesta reducció es deu en gran mesura al canvi climàtic, com també a la reducció del seu hàbitat, els incendis, les espècies exògenes, els pesticides i la pèrdua de diversitat genètica, entre altres motius.

Però, per què la desaparició de les abelles seria fatal per a les persones? La importància d'aquests insectes és que els seus problemes suposen una important amenaça per a l'alimentació mundial, especialment a les zones del món on els grups socials més desfavorits tenen problemes per obtenir aliments. Aquests insectes aporten al voltant del 10% del valor econòmic de la producció agrícola del planeta, però la seva contribució per a la nutrició humana és potencialment major, segons apunten alguns estudis.