rtc-config='{"urls": ["https://catalunyadiari.com/rtc_config?h=CANONICAL_URL&key=section_cd"]}'

Catalunya Diari

Telegram : +34 629 74 76 77

E-Mail: info@catalunyadiari.cat

Els millors 11 trucs per recordar tot allò que estudies

Estratègies de memorització per aprovar més fàcilment els exàmens
Les millors tècniques per recordar les coses que has d'estudiar | Psicología y Mente

 

A la vida, la majoria de la gent aprèn coses noves d’una manera continuada. De fet, rebre informació nova ens pot ajudar en la nostra adaptació a l’entorn i als canvis recurrents de la societat moderna.

 

Encara que es tracta d’un procés d’aprenentatge que es du a terme d’una manera continuada durant tota la vida, sobretot es pot apreciar mentre duren els processos formatius, uns moments en què assolim una gran part dels coneixements i de les actituds generals que al llarg de tota la nostra existència anirem contrastant, transformant, aplicant i profunditzant.

 

Durant les etapes de formació, sovint cal que memoritzem moltes dades en molt poc temps. Per això, et volem oferir els millors trucs per recordar millor totes les coses que hagis d’estudiar.

 

 

Haver d’estudiar pot ser esgotador

Encara que hi ha un gran nombre de classes d’aprenentatge, totes es fonamenten en l’adquisició d’informació —voluntària o involuntària— a través d’una determinada font —de diverses classes: interna, externa, vicària, experiencial o, a vegades, imaginària— i en la seva retenció posterior.

 

Tothom que alguna vegada hagi hagut d’estudiar un tema de manera profunda és conscient que es tracta d’una activitat que molts cops resulta esgotadora. La memorització i aprenentatge de dades complexes o tècniques pot resultar un gran maldecap per a tota la gent que s’hi sotmet.

 

Tot i que algunes vegades no ens cal dur a terme un esforç tan gran —per exemple, gràcies a les nostres preferències, al mitjà a través del qual rebem la informació, a l’habilitat per retenir alguna mena d’informació més fàcilment o a l’actitud—, sovint cal que es repeteixin determinades informacions o conductes per assolir un domini o una habituació de la matèria.

 

Sigui com sigui, en cas que tinguem la intenció de retenir al cap la informació que hem estudiat hem de poder-li donar un sentit per tal de poder-la generalitzar i aplicar en contextos diferents. Si no fem que els aprenentatges assoleixin un sentit, es convertiran en coses mecàniques i molt menys profitoses per adaptar-nos al medi.

 

Tanmateix, hi ha molts cops en què oblidem molt ràpidament allò que hem après, especialment quan ho apliquem pocs cops i ens acaba fugint del cap fàcilment. Per quina raó?

 

La corba de l’oblit

Molts s’han dedicat a estudiar tant la memòria com la pèrdua, amb el temps, de les dades que hi hem emmagatzemat. El pas del temps fa que es deteriorin els rastres de la memòria i que es vagin perdent les dades que hi havia. Entre altres explicacions possibles, això pot produir-se perquè les noves dades assimilades se superposen a les més velles, de manera que hi causen interferències i fan que es vagin deteriorant.

 

Herman Ebbinghaus, de fet, es va tornar conegut gràcies a les investigacions que va dur a terme vinculades amb la memòria. Amb els seus estudis va aconseguir fer un esbós de la corba de l’oblit, que mostra com es perd la informació retentiva al llarg del temps. Aquesta gràfica mostra el procés pel qual s’oblida la informació si no es repassa d’una manera consistent: el material que es reté disminueix d’una manera exponencial.

 

El primer dia podem retenir tot el material però el segon dia, si no repassem la informació, el material retingut pot reduir-se a la meitat, i amb el pas dels dies el material retingut acaba situant-se prop del zero. Ara bé, també cal destacar que repassar les dades que hem d’aprendre ens pot ajudar a recuperar tot el material que havíem memoritzat més de pressa que si haguéssim de començar de zero.

 

Igualment, és interessant ressaltar que, com més junts en el temps estiguin els moments en què es produeix l’aprenentatge i el repàs de la informació, menys temps caldrà invertir per tornar a recuperar la informació apresa.

 

Per tal d’aconseguir retenir les dades i fer més àgil i perenne el procés retentiu de la informació, aconsellem que s’utilitzin diverses estratègies i trucs mnemotècnics com els que et mostrem tot seguit.

 

Tècniques mnemotècniques que et poden resultar molt útils

Tot seguit, ens centrarem a observar diverses tècniques mnemotècniques molt profitoses per poder retenir millor les dades que volem aprendre i fer més fàcil tant el repàs com l’estudi.

 

1. Crear una història

Aquesta tècnica es fonamenta en el fet d’idear una història que relacioni els diferents elements que cal memoritzar. Pot fer-se servir per recordar més fàcilment noms, dates, i elements que formin part d’una llista. 

 

Caldria que la història fos significativa i curta, perquè cal facilitar la memorització d’informació i no sotmetre’s a un estímul de gran complexitat que faci que encara haguem d’aprendre més coses. Així, es crea un fil narratiu que vincula els diferents elements que cal memoritzar.

 

Es tracta d’una de les tècniques més eficients per recordar informació, perquè tots els trossos de la història tenen determinats elements que aconsegueixen anticipar els altres. Això no obstant, el desavantatge més clar que presenta és que per dur-la a terme cal utilitzar la creativitat i esforçar-se.

 

2. Fer servir acrònims

Si vols memoritzar millor llistats i fórmules, aquesta és una de les millors tècniques que pots trobar per a aquesta finalitat. Fonamentalment, consisteix a fer servir les primeres lletres de cada mot per aconseguir-ne crear un de nou que ens ajudi a recordar-los tots. Així doncs, ens servirem de pistes específiques per retenir les dades que volem.

 

La sonoritat dels acrònims, de fet, ens pot aportar pistes per fer-nos pensar amb una facilitat més gran en conceptes i mots que mirem de retenir.

 

3. Traçar una ruta imaginària

Encara que si no s’aconsegueixen fer bé les associacions pot resultar un truc un xic complex, és molt conegut i funciona d’una manera ben senzilla: es basa en traçar una ruta imaginària per connectar punts de referència diferents amb elements o noms que hem de memoritzar.

 

Per aconseguir que funcioni cal ser conscients que hem de poder recordar la connexió o associació —com ara que sigui el lloc on comprem un element, que els elements tinguin un color similar, etc.

 

4. Utilitzar la imaginació i l’humor

Gaudir d’un estat emocional positiu farà que puguem memoritzar les coses més fàcilment. Per això, pot resultar molt útil per memoritzar la informació el fet de mirar de relacionar l’estudi i l’humor —sempre amb mesura i amb prou coneixements previs. Les endevinalles i els petits jocs poden ajudar-nos a retenir millor determinades dades.

L'humor i la imaginació poden ajudar molt a retenir conceptes | Cedida.

 

5. Recórrer a les rimes o als mots o frases similars

Fer servir mots que rimen amb els elements que ens cal aprendre pot fer que puguem memoritzar més bé unes dades específiques. També pot resultar de gran utilitat dividir la informació en parts petites i de fàcil memorització. Fonamentalment, d’allò que es tracta és de ser capaços de vincular el mot, coneixement o nombre que hem de memoritzar amb algun element que resulti més accessible per a nosaltres.

 

Per cert, hem de dir que aquest truc per recordar es pot fer servir en combinació amb el que serveix per crear acrònims.

 

6. Servir-te de les coses que t’agraden

Una altra de les millors tècniques per consolidar els coneixements que volem retenir al cap consisteix a incloure dins del procés d’estudi diverses coses que t’agradin. Com a exemple d’això, pots mirar de relacionar les dades que et calen estudiar amb els teus llibres, pel·lícules o sèries predilectes, o provar d’imaginar un vincle amb quelcom que t’apassioni, els passatemps que t’omplin.

 

7. Estableix un vincle entre les coses velles i les noves

Si vols dur a terme un aprenentatge efectiu i fàcil, cal que puguis donar-li un sentit a les dades que reps. Per aconseguir-ho, pot anar-te molt bé vincular les dades que has de memoritzar amb determinats coneixements que ja tinguis o amb alguna experiència que hagis viscut.

 

D’aquesta manera, les noves dades no s’hauran de crear de zero, sinó que es convertiran en un aprofundiment d’elements que ja has vist alguna vegada o que, fins i tot, has viscut. Això farà que no et calgui tant d’esforç a l’hora de retenir el material que et cal estudiar, gràcies al procés anomenat aprenentatge significatiu.

 

Dins d’aquesta lògica, si ens cal memoritzar un text complex, el fet de repassar-lo és essencial i altament eficaç: llegir un text més d’una vegada no només farà que tornem a veure les dades que hauríem de recordar, sinó que també ens permet establir un vincle entre les idees del principi i del final del text, cosa que farà que ens sigui possible entendre molt més fàcilment tot allò que llegim.

 

La comprensió, de fet, és essencial per recordar les coses, perquè implica integrar les dades dins d’un sistema d’informació coherent sense cap peça que no es pugui connectar.

 

Tècniques per tal de millorar el procés d’aprenentatge

A banda dels trucs que hem esmentat fins ara, també és indispensable aplicar diverses estratègies com les següents per garantir la bona conservació a la memòria de totes les coses que cal no oblidar.

 

8. Fer un repàs de les coses que s’han après

Podria semblar una tècnica poc elaborada, però si considerem que a mesura que va passant el temps perdem molt del material que retenim veurem que és una de les recomanacions més importants per tal de recordar les coses retingudes. Sempre que ens dediquem a repassar determinats continguts, el record es va consolidant dins del nostre cap.

 

9. Elaborar esquemes i resums

Elaborar resums i esquemes de determinats temes contribueix a l’exercici de la ment i a obligar a centrar l’atenció en les bones estratègies per memoritzar la informació més fàcilment quan estudiem. Així, amb les dades que hem de memoritzar aconseguim establir diverses categories i treballar amb els continguts a nivell cognitiu, a través de l’establiment de jerarquies, de prioritzar determinades dades, etc.

Els resums i els esquemes et poden ajudar a connectar idees diferents | Psicología y Mente

 

10. Optar per vies diverses per processar els continguts

És habitual que contemplem l’estudi com una tasca que fem asseguts mentre llegim els continguts fins que quedin ben gravats al nostre cap. Ara bé, encara que aquest mètode s’utilitza per aprendre coses noves, també ens podem ajudar d’altres vies. Escoltar àudios, mirar vídeos i fer exercicis per posar en pràctica tot allò que hem après pot servir-nos de gran ajuda.

 

11. Estudiar amb més gent o exposar la informació a algú altre

De la mateixa manera que passa en els dos casos que acabem d’observar, exposar la informació que cal que aprenguis davant de més gent et farà treballar amb els continguts, i això t’ajudarà a retenir-los més fàcilment. Igualment, treballar en col·laboració amb altra gent et permetrà enriquir la teva perspectiva sobre la temàtica en qüestió amb les opinions i punts de vista dels altres.

 

A més, aquest tipus d’estudi també t’ajuda a prendre’t les sessions d’estudi més seriosament o més relaxadament —segons la companyia que tries—, i això pot fer que guanyis motivació o que disminueixi la tensió que sents. Tanmateix, també existeix el perill d’acabar-se desviant del tema o de guardar punts de vista totalment oposats amb algú altre, i per això és important valorar el temps que tenim disponible i la connexió que tenim amb els companys d’estudi.

 

Referències bibliogràfiques:

  • González, R. (2004). Estrategias y Técnicas de estudio. Madrid: Editorial Pearson Prentice Hall.
  • Hernández, F. (1990). Aprendiendo a aprender. Métodos y Técnicas de estudio para alumnos de E.G.B.- B.U.P.- F.P. Murcia: Grupo Distribuidor Editorial.
  • Manzanero, A.L. (2008): El olvido. En A.L. Manzanero, Psicología del Testimonio (pág. 83-90). Madrid: Ed. Pirámide.

 

🥑 Un completíssim lot de productes ECO BonPreu pot ser teu fent clic aquí. Participa ara!

Clica aquí per rebre les últimes notícies d'actualitat. Gratis al teu mòbil!

Comentaris