Per què serveixen els punts negres de les finestres dels autobusos?

A grans trets, la seva funció és la de protegir als passatgers dels rajos del sol
Els puntets negres dels autobusos ajuden als passatgers a protegir-se del sol | Cedida

 

Per anar a treballar, per viatjar o per desplaçar-nos, són molts els que opten per agafar l’autobús com a mitjà de transport habitual. I de fet, perquè el viatge no es faci pesat, la majoria de passatgers intenten «matar» el temps mirant el paisatge a través de la finestra.

 

Tot i així, precisament en aquestes hi ha un detall molt integrat, però que moltes persones obvien inconscientment: els puntets negres que recorren els límits del vidre de les finestres.

 

No es tracta, però, d’una raó estètica ni corporativa. Va més enllà.

El múltiples motius

Aquestes franges s’anomenen ‘frit band’ i l’objectiu de les quals passa per protegir el vehicle dels rajos ultraviolats del sol. Aquesta capa, feta amb un tipus de pintura ceràmica impossible de desenganxar, no permet que els rajos del sol no penetrin a l’interior del vehicle mantenint-lo càlid i sec.

 

Així mateix, un altre dels objectius passa per aturar l’impacte del sol a l’estiu. I que si els passatgers dels autobusos o dels vehicles convencionals passen moltes hores a l’interior d’aquests en períodes calorosos, els puntets negres ajuden a protegir l'adhesiu aïllant de l’uretà —que es pot trobar als autobusos o al parabrisa del cotxe— i a neutralitzar els problemes a la pell que podrien originar els rajos de sol.

 

D'altra banda, la 'frit band' també impedeix banda l'entrada d'aigua al vehicle a través de les juntes del vidre i que el sol degradi la pel·lícula adhesiva, evitant així que el parabrisa pugui desprendre's en qualsevol impacte.

 

Les 'frit band' es poden trobar també als parabrises dels cotxes | Cedida

 

El negre, el color per antonomàsia

A més a més, un altre dels perquès a resoldre és el que fa referència al color. Si ens hi fixem, totes les ‘frit band’, són de color negre i el mecanisme es va degradant a mesura que avança cap a l’interior del vidre. El motiu de l’elecció d’aquest color és simplement perquè les mateixes juntes sobre les quals s’interposen aquestes sempre també són de color negre.

 

És a dir, el color negre s’utilitza, simplement, perquè la ‘frit band’ no es contraposi amb els tons lleugerament obscurs que acostumen a tenir els vidres.

 

La història de la ‘frit band’

Aquest mecanisme de protecció dèrmica i solar es va començar a instaurar als vehicles a la dècada dels 50.

 

Primer com a prova i després com a sistema consolidat, les ‘frit band’ es van convertir en quelcom imprescindible per a la seguretat dels integrants dels vehicles. Fins al punt que avui en dia, per exemple, la totalitat dels vehicles incorporen el mecanisme.