Catalunya Diari

Telegram : +34 629 74 76 77

E-Mail: info@catalunyadiari.cat

Com s’utilitza i quins efectes té el lorazepam?

Aquest ansiolític es comercialitza amb el nom d’Orfidal i sol recomanar-se per relaxar-se i dormir

 

El lorazepam es comercialitza amb el nom d'Orfidal | Cedida

 

Avui en dia, és molt habitual sentir a parlar de persones que tenen ansietat. És un estat d’ànim que causa molt de malestar i que pot estar originat per un trastorn orgànic o per les conseqüències del ritme de vida agitat que sovint caracteritza la societat moderna. Ara bé, per sort, existeixen diferents possibilitats per contribuir a mitigar-la.

 

Tant la farmacologia com les investigacions en l’àmbit de les neurociències han proporcionat opcions vàlides per contribuir a disminuir el grau d’ansietat que es pateix. Tot seguit, ens farem ressò de les diferents utilitats del lorazepam, un medicament que ajuda a conciliar el son més fàcilment, a reduir la tensió d’origen nerviós i a relaxar els músculs del cos, entre altres coses.

 

Definició del lorazepam

El lorazepam té la particularitat de ser una benzodiazepina: una substancia sedant psicotròpica d’acció curta. Per aquest motiu, a curt termini, origina efectes depressors al sistema nerviós central. De fet, aquest fàrmac col·labora per tal que l’àcid gamma-aminobutíric —o GABA, per les seves sigles angleses—, que és un neurotransmissor inhibidor, s’uneixi amb el seu receptor.

 

El neurotransmissor GABA té la funció de regular el grau d’ansietat que es té, i fa d’agent natural a l’hora de reduir la tensió nerviosa. Per això, el lorazepam, que estimula l’activitat del GABA, ajuda a la relaxació.

Aquest medicament es pren per via oral i té un preu que pot canviar depenent de l’estat on es vengui. La capsa que conté 40 comprimits d’un mil·ligram sol pagar-se a 25 dòlars d’Estats Units, una suma que equival a uns 20 euros o a 500 pesos de Mèxic, aproximadament.

 

Es comercialitza, entre altres, amb el nom d’Ativan, Orfidal, Idalprem, Placinoral o Donix. Tot i que sovint es distribueix i es pot comprar per internet, se’n desaconsella la seva adquisició per aquest canal, perquè als comprimits podrien haver-s’hi afegit substàncies dubtoses i, a banda, la supervisió dels especialistes quan es consumeix aquest fàrmac es fa necessària perquè el lorazepam té uns efectes molt potents.

 

 

Quines funcions i efectes medicinals té?

A més de provocar la relaxació dels músculs del cos, el lorazepam és un ansiolític amb efectes anticonvulsionants i que produeix una activitat hipnòtica. Es comercialitza en dos formats que contenen una dosi que varia: per una banda, hi ha les píndoles d’1 mil·ligram i, per l’altra, les de 2 mil·ligrams.

 

Aquest fàrmac només s’hauria de receptar per als casos de trastorns greus, en què el pacient pateix un malestar molt elevat derivat d’una ansietat i una tensió que limita les seves activitats diàries i tot allò que s’espera a nivell social, sense poder assumir amb normalitat les seves responsabilitats habituals.

El lorazepam només s'hauria de receptar en els casos greus en què no podem viure amb normalitat | Twitter

 

El tractament cal començar-lo amb una dosi tan baixa com sigui possible i no hauria de dilatar-se gaire en el temps: caldria mantenir-lo, aproximadament, al voltant de 4 setmanes en els casos d’insomni i entre 8 i 12 setmanes per a l’ansietat. A més, s'hauria de fer un seguiment continu de l’evolució del pacient per tal d’ajustar al màxim la durada d’aquest tractament segons les millores que s’observin.

 

Habitualment, aquest medicament està indicat únicament per combatre l’ansietat en un període de temps curt, perquè prendre’n durant un temps llarg podria originar reaccions adverses rellevants. És efectiu quan la causa del malestar psicològic són els factors externs i quan la font de la tensió nerviosa són els trastorns orgànics. Per aquesta raó, es fa servir en malalties orgàniques i també psicosomàtiques, i és eficient a l’hora de reduir la hiperemotivitat i l’insomni.

 

 

Possibles reaccions adverses i efectes secundaris

Si consumeixes aquest fàrmac, pots experimentar algunes de les reaccions adverses i efectes secundaris que se n’han observat. Entre els efectes secundaris lleus, momentanis i més habituals hi trobem la somnolència a causa de la disminució de l’estat d’alerta, sensació de debilitat, visió borrosa, vertigen o algun efecte paradoxal com ara algun brot d’ansietat. Sovint, aquests efectes es produeixen quan es comença amb el tractament, i a mesura que s’avança en el temps van disminuint i solen acabar desapareixent del tot.

 

Els efectes secundaris més greus, originats a causa d’un ús dilatat en el temps del fàrmac, inclouen la miastènia —una malaltia autoimmune que debilita els músculs—, la hipersensibilitat, l’apnea del son —suspensió de la respiració mentre es dorm— o, fins i tot, la insuficiència respiratòria severa.

 

En els casos més extrems, el medicament pot arribar a ocasionar alteracions en la memòria o amnèsia transitòria. A banda, quan el GABA té una activitat massa frenètica, la freqüència respiratòria i cardíaca se’n poden ressentir i s’hi poden produir canvis importants.

 

 

En quins casos està contraindicat?

El lorazepam podria tenir més efectes secundaris en pacients de més edat. Per això, no s’aconsella que en consumeixin les persones de la tercera edat, almenys en dosis elevades. El seu ús tampoc està indicat en menors de 12 anys, ni en dones embarassades o que estan en el període de lactància.

 

Igualment, se’n desaconsella el consum per als pacients que pateixen malalties relacionades amb el fetge, insuficiència respiratòria, glaucoma d’angle tancat o trastorns emocionals com les depressions primàries, així com en pacients amb psicosis: el lorazepam pot contribuir a fomentar o a desenvolupar un trastorn depressiu.

 

És aconsellable evitar el consum d’alcohol mentre es consumeix lorazepam perquè se’n podrien multiplicar els efectes. En certes dosis, tant les benzodiazepines com l’alcohol poden exercir una funció depressora del sistema nerviós central i mitigar l’ansietat, però si es mesclen podrien arribar a ocasionar una reacció totalment oposada.

 

Mentre se segueix el tractament seria millor evitar conduir i manipular maquinària pesada, a causa de la possibilitat que la persona que pren lorazepam pugui experimentar efectes secundaris que li redueixin l’estat d’alerta i li provoquin somnolència.

El fàrmac pot provocar somnolència | 20 minutos

 

 

Fàrmacs semblants

El lorazepam actua de manera semblant i té uns efectes molt similars a altres medicaments que pertanyen al grup de les benzodiazepines: és el cas del diazepam, el clonazepam, el lexatin, l’orfidal, el tranxilium o l’alprazolam, que es comercialitza amb els noms de Xanax i Trankimazin.

 

Aquests fàrmacs tenen la particularitat d’actuar com a depressors del sistema nerviós central. Per això, redueixen la tensió nerviosa i l’ansietat, ajuden a conciliar millor el son i poden ser indicats per combatre les convulsions en el cas de les persones que en pateixin.

 

A vegades, el lorazepam es pot confondre amb alguns altres fàrmacs que igualment combaten l’ansietat tot i que no ho facin de manera específica. Entre altres, seria el cas de la sertralina, una medecina que es fa servir per lluitar contra les depressions a causa de les seves funcions inhibidores selectives de la recaptació de serotonina.

 

A més a més, el lorazepam té punts en comú amb diverses medecines indicades per mitigar el dolor, cosa que fa que hi hagi esportistes d’alt nivell que en prenguin controladament per calmar els dolors ocasionats per la seva activitat. També existeixen diversos complements indicats per potenciar l’activitat del GABA, com la taurina, el complex B, la vitamina B3, la vitamina B6, el magnesi i el calci.

 

 

Atenció! Possible addicció al lorazepam

Tant a nivell físic com psicològic, les benzodiazepines creen tolerància i dependència, especialment quan el seu consum és dilatat en el temps. El seu ús recurrent i continuat, a banda, podria restar força als seus efectes hipnòtics.

 

Igualment cal tenir en compte que, si es deixa d’ingerir sobtadament el lorazepam, les benzodiazepines podrien provocar una síndrome d’abstinència amb enrampades musculars, tremolors i, fins i tot, convulsions.

 

A causa de la seva potència, el lorazepam és un medicament que, tot i ser beneficiós per a molts pacients, cal prendre de manera controlada. És molt aconsellable consultar amb un expert prèviament a l’inici de qualsevol tractament i, si es disposa d’aquesta opció, recórrer a mètodes complementaris que puguin ajudar a calmar l’ansietat, com la relaxació, la meditació o l’esport.