rtc-config='{"urls": ["https://catalunyadiari.com/rtc_config?h=CANONICAL_URL&key=section_cd"]}'

Catalunya Diari

Telegram : +34 629 74 76 77

E-Mail: info@catalunyadiari.cat

El virus del papil·loma humà: què és i què comporta?

Tot allò que necessites saber sobre el VPH i els seus efectes en dones i homes

 

 

A l’hora de desenvolupar diferents classes de càncer, un dels elements que pot comportar més riscos és el VPH o virus del papil·loma humà, a vegades de difícil detecció. A través de la transmissió sexual, aquest virus pot infectar les persones i fer —entre altres coses— que els surtin diverses berrugues pel cos.

 

A continuació, descobriràs la definició del virus pròpiament dita, els efectes visibles que sol provocar i les diferents afectacions que causa a les dones i als homes en termes de les probabilitats de patir els càncers que se’n poden derivar.

 

 

En què consisteix el VPH?

El virus del papil·loma humà pertany a una família de virus força habitual, la dels ‘papillomaviridae’, amb més de 100 varietats que poden arribar a infectar els humans, sobretot a través de les cèl·lules escamoses o planes que trobem al teixit epitelial situat a la uretra o la vagina. A banda, també poden produir infeccions a través de l’anus, dels canals respiratoris i de les mucoses de l’organisme.

 

Entre les malalties de transmissió sexual més freqüents del planeta hi trobem la sífilis, la gonorrea i el VIH —el conegut i problemàtic virus de la immunodeficiència humana que provoca la sida o síndrome de la immunodeficiència adquirida—, a més de la infecció que causa el VPH.

 

Ara bé, la diferència d’aquest virus amb altres malalties de transmissió sexual és que, a banda del contacte humà, hi ha altres vies de transmissió: el VPH també es pot encomanar als banys públics, a les piscines i en altres entorns semblants, i ho fa generalment per culpa de les berrugues que causa als genitals dels infectats, de les quals parlarem una mica més avall.

 

De forma general, el VPH no perdura més de 2 o 3 anys després que hi hagi hagut la infecció inicial, però a vegades pot allargar més la seva vida. És en aquests casos quan les cèl·lules del cos experimenten canvis que poden contribuir a la propensió de patir un càncer. Segons la classe del virus que s’hagi contagiat, la infecció serà més o menys greu i hi haurà més o menys possibilitats de desenvolupar un càncer a partir de les cèl·lules infectades.

 

Avui en dia es pensa que els tipus de virus amb més tendència a fer que es generi un càncer són el 16, el 18, el 31 i el 45. Pel que fa al càncer de coll de l’úter, els tipus 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59 i 66 tindrien menys perill.

 

 

Senyals visibles del VPH

El símptoma més clar del virus del papil·loma humà són les berrugues que normalment fa que apareguin als genitals de les persones infectades i que són un element perillós perquè vehicula el contagi. A banda de sortir als genitals, també poden instal·lar-se en altres racons del cos, com ara a les mucoses o en diversos indrets de la pell.

 

Algunes de les parts de l’organisme on també és molt habitual que surtin aquestes berrugues tan característiques són les ungles, els palmells de la mà, els braços, l’anus, les plantes dels peus —on solen créixer cap a dins, cosa que origina força molèsties i dolors quan es camina—, la cara, la laringe i altres parts del sistema respiratori. En el cas d’aparèixer a la laringe —en el que es coneix com a papil·lomatosi laríngia—, les berrugues sovint s’extreuen a través de cirurgia perquè poden pertorbar la respiració i facilitar el desenvolupament de tumors malignes a la zona.

 

Tal com mostrarem una mica més avall, les afectacions que provoca el VPH poden ser molt diferents segons si l’afectat és un home o una dona, cosa que fa —entre altres— que existeixin grans variacions entre tots dos sexes a l’hora de patir certs tipus de càncers vinculats amb el virus.

 

 

 

Possibilitat de desenvolupar càncer i variacions segons el sexe

El VPH causa infeccions que poden arribar a transformar les cèl·lules que conformen el teixit adjacent en canceroses. Segons els càlculs de diversos experts, més del 5% dels casos de càncer al món es poden relacionar amb aquest virus —i aquesta xifra és encara més significativa als països pobres.

 

Sovint, la infecció originada per aquest virus provoca càncer del coll de l’úter o cèrvix en les dones i, de manera menys habitual, càncer de vagina i de vulva.

 

El VPH també pot afavorir l’aparició de càncer d’anus i d’orofaringe en ambdós sexes —tot i que el d’anus és més freqüent en les dones i el d’orofaringe en els homes. A més, els homes infectats tenen força probabilitats de patir càncer de penis.

 

A banda, entre tots dos sexes també hi ha una important dissemblança a l’hora de fer la diagnosi de la malaltia: actualment existeix la prova de Papanicolau per tal de detectar el VPH, però només és eficaç en el cas de les dones. En els homes, el diagnòstic pot ser molt menys senzill i de vegades fins i tot pot limitar-se a l’observació de les berrugues que apareixen en determinats indrets de l’organisme.

 

🥑 Un completíssim lot de productes ECO BonPreu pot ser teu fent clic aquí. Participa ara!

Clica aquí per rebre les últimes notícies d'actualitat. Gratis al teu mòbil!

Comentaris