Les 4 classes d'assetjament sexual que hi ha i com lluitar-hi

Expliquem en què consisteix aquest fenomen, les tipologies diferents en què es classifica i les mesures que serveixen per plantar-li cara

#Metoo, reconocido movimiento contra el acoso sexual.

#Metoo, una campanya contra l'assetjament sexual que ha guanyat molta popularitat en els últims temps | Mihai Surdu.

 

Dins de la societat, el paper que tenen les dones s'està modificant. Diversos conceptes com el de l'assetjament sexual esdevenen més rellevants amb la finalitat d'aconseguir que aquesta mena d'agressió no gaudeixi d'impunitat a ulls de la justícia. Tot seguit, examinarem en què es basa aquest fenomen, les classes que se n'han pogut identificar i com es pot posar fi a aquesta mena de comportaments.

Aquesta guia t'ajudarà a identificar actituds sexistes i frenar-les.

En què consisteix l'assetjament sexual?

L'assetjament sexual, tot i que és un concepte molt ampli, es basa en un assetjament o una intimidació de caràcter sexual, sigui a nivell verbal o a nivell físic. 

 

El Parlament Europeu, en una directiva, n'estableix la següent definició:

 

«La situació en què es produeix un comportament físic, verbal o no verbal de caire sexual no desitjat, amb la finalitat o l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'un individu, especialment quan es forma un entorn hostil, intimidatori, humiliant, degradant o ofensiu». 

Una mostra de la importància que ha anat guanyant darrerament —i també de com n'han estat, de desprotegides, les dones en molts moments de la història— és que aquest mot apareixia el 1973 per primer cop, en un informe, com a resultat de la discussió de diverses dones que treballaven al MIT, l'Institut Tecnològic de Massachussets.

Qui en pateix més les conseqüències?

Tot i que cal admetre que també hi ha homes que són víctimes de l'assetjament sexual —sigui quina sigui la seva orientació sexual i/o el seu gènere—, les dones són les que fan la majoria de les denúncies que es presenten contra l'assetjament sexual. Encara pitjor, únicament es denuncien el 20% de casos d'assetjament contra dones. 

 

Els homes només representen el 3% de les denúncies totals. Una causa d'això podria ser la vergonya o la por d'explicar els fets, que podria reduir la quantitat de denunciants. Ara bé, el nombre de denúncies de dones no quedaria superat mai per les denúncies masculines.

 

Classes d'assetjament sexual

Tot seguit, farem un cop d'ull a les classes d'assetjament sexual que hi ha, segons diferents àmbits.

 

1. Assetjament en l'àmbit laboral

Aquesta mena d'assetjament sexual és la més freqüent, i sovint es produeix en casos de 'quid pro quo', en què normalment els homes abusen de la seva autoritat o poder sobre una dona que treballa amb ells en una posició inferior. Sovint, l'abús va de la mà d'amenaces relacionades amb una possible pèrdua del lloc de treball o amb alguna conseqüència a la feina que perjudicaria les víctimes.

 

2. Assetjament en l'àmbit sentimental

Dins d'una relació sentimental també es poden produir comportaments lligats a l'assetjament sexual. Caldria no oblidar que les interaccions sexuals que es produeixen sense el consentiment d'una de les persones implicades també constitueixen assetjament, tot i que no hi hagi una expressió explícita d'incomoditat per part de la víctima. En aquest instant, es posen en marxa diversos aspectes com ara la intimidació o el xantatge. 

 

3. Assetjament en l'àmbit escolar

Cal remarcar també que l'assetjament es pot produir en qualsevol moment de la vida, també en víctimes menors d'edat. Dins de l'àmbit escolar, l'assetjament sexual es pot produir en el moment en què un altre estudiant o una persona que treballa al centre educatiu dirigeix comentaris a un alumne que traspassen els límits o li fa tocaments. Aquesta situació pot originar-se a causa de factors diversos:

 

  • La intenció de l'assetjador és la d'exercir una autoritat sobre l'altre company o companya, i la manera que troba de fer-ho és per mitjà dels comportaments sexistes. 
  • La concepció de l'assetjador sobre les dones no és d'igual a igual, és a dir, que no l'han educat amb els principis de la igualtat entre gèneres.

  • L'assetjador desconeix quines són les línies vermelles que no es poden traspassar, perquè no té cap model d'autoritat.

 

4. Assetjament al carrer

Aquesta classe d'assetjament també és molt habitual, i la societat no el considerava gens estrany fins fa ben poc temps. Ara bé, es tracta d'un comportament sexista que compromet seriosament la integritat femenina.

 

Hi ha una gran quantitat d'homes que consideren que tenen tot el dret d'assetjar una dona al carrer o de tirar-li floretes, tot i que aquest comportament no agradi gens a la dona en qüestió. Entre altres, uns dels qualificatius més freqüents que reben les dones són «morena», «rossa», «guapa», «nena», «tia bona»... Com podràs veure en el vídeo viral que et mostrem a continuació, però, l'assetjament al carrer es pot presentar de moltes maneres diferents. 

 

Quines repercussions té l'assetjament sexual?

L'impacte d'aquesta classe d'assetjament és molt variat i pot arribar a produir trastorns a nivell psicològic o, fins i tot, físic. Algunes de les repercussions més destacades d'aquestes actituds són una autoestima baixa, ansietat, dolors psicosomàtics, problemes relacionats amb el son o depressió.

 

De la mateixa manera, l'assetjament sexual també comporta normalment diversos efectes a l'entorn de la persona que el pateix —a nivell sentimental, laboral o escolar—, perquè és habitual que hagi de fer front a represàlies molt serioses, i s'acaba sentint impotent i indefensa.

 

Com hi podem posar fi?

Per tal de mirar de frenar aquests comportaments, hi ha diverses recomanacions que poden ser molt útils per a les víctimes. Cal ressaltar, però, que es tracta de recomanacions a títol orientatiu, perquè cadascú és diferent i les reaccions als abusos poden ser ben diverses.

1. Rebre una educació en igualtat de gènere

Per tal de posar fi a la problemàtica de l'assetjament sexual, les noves i antigues generacions han de ser educades en el respecte i en la igualtat de gènere.

Malauradament, hi ha un gran nombre de cultures que es fonamenten en un sistema patriarcal molt tolerant amb els comportaments de caire sexista. Sovint, es considera que les dones són les responsables del comporatment dels homes, que se sentirien provocats d'alguna manera, i s'estableixen regles molt abusives. Per tal d'evitar aquestes situacions, l'educació és una eina essencial, i tothom té una part de responsabilitat per acabar amb el problema.

2. Compartir el cas 

S'han fet diverses investigacions a nivell psicològic que confirmen que les víctimes d'assetjament sexual que expliquen a algú del seu cercle proper la seva situació —no cal recórrer a l'ajuda de professionals— poden arribar a viure d'una manera més positiva la seva situació. A banda, hi ha grups de persones que han patit situacions molt similars i que poden ajudar a compartir el teu cas i obtenir perspectives externes molt útils.

3. Prendre consciència del fet que no s'és culpable

Hi ha un gran nombre de víctimes que pensen que són responsables d'allò que ha passat o que senten vergonya per la situació d'assetjament sexual que han viscut. Per sort, la tendència comença a canviar. 

4. No quedar-se de braços plegats i actuar

Mirar d'evitar les situacions d'abús pot fer que la situació segueixi igual o, fins i tot, que es torni més greu. Per tant, cal actuar, però això no vol dir que calgui enfrontar-se cara a cara amb l'assetjador: allò que cal i que és més important és alertar les autoritats pertinents de la situació.

Finalment, pot ser-te útil consultar el Protocol per a la prevenció i actuació davant de l'assetjament sexual i per raó de sexe.


Comentaris

envia el comentari