La depuradora de Santa Oliva.

L'ACA invertirà més de 5 MEUR per construir noves depuradores a Alcover i Puigpelat

Les dues actuacions contribuiran a la millora mediambiental de la conca del riu Francolí

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) invertirà poc més de 5 MEUR en la construcció de dues depuradores a Alcover i Puigpelat que contribuiran a la millora mediambiental de la conca del riu Francolí. Els projectes ja s'han posat a informació pública, corresponen a una nova depuradora a Alcover que millorarà la qualitat de l'aigua tractada i s'adaptarà a les necessitats de sanejament actuals i futures, i una nova depuradora al municipi de Puigpelat que garantirà la depuració de les aigües residuals dels nuclis de Puigpelat, la Sínia i els Arcs. Les dues actuacions, que estan incloses en l'actual cicle de planificació hidrològica (2016-2021), contribuiran a la millora mediambiental de la conca del riu Francolí, segons l'ACA.

El projecte per a millorar el sanejament d'Alcover preveu una inversió de 2,8 MEUR i consistirà en la construcció d'una nova depuradora que substituirà l'existent, amb un cabal de 1.035 m3/dia, equivalent a una població de 6.656 habitants. La nova planta, que es construirà en uns nous terrenys, disposarà de dues línies de reactors biològics concèntrics d'aeració prolongada, que permetran l'eliminació del nitrogen.

El projecte de sanejament dels nuclis de Puigpelat, la Sínia i els Arcs, preveu una inversió de 2,3 MEUR i consistirà en la construcció d'una estació depuradora en el nucli de Puigpelat. Aquesta planta tindrà una capacitat de 390 m3/dia i tractarà les aigües residuals generades en els nuclis de Puigpelat, la Sínia i els Arcs.