Les imatges del primer cap de setmana de les Festes Decennals 2021+1 de Valls

Consum es pronuncia sobre les reclamacions de les entrades de les Decennals de Valls

Les persones consumidores tenen dret a reclamar el reemborsament de l'import que hagin abonat en el cas que un espectacle o activitat se suspengui o es modifiqui de manera essencial

L’Agència Catalana del Consum  es va reunir amb l’Ajuntament de Valls el passat 25 de gener. Ho va fer després de rebre diverses consultes i queixes  de persones afectades pels canvis de programació dels esdeveniments organitzats en el marc de les  Festes Decennals de la Mare de Déu Candela.

En el marc d’aquesta reunió, l'Agència va informar dels drets dels consumidors davant els possibles canvis en la programació de les festes. També de les obligacions per part de la Fundació organitzadora. Finalment, es va acordar que l’Ajuntament tractarà cada una de les reclamacions rebudes per tal de trobar una solució satisfactòria per a cada cas plantejat.

Les persones que havien adquirit  entrades i abonaments per a les festes havien posat de manifest l’oposició per part de l’organització a assumir el reemborsament dels imports abonats, després d’haver anunciat canvis essencials en els espectacles. Alguns dels canvis  eren les dates i els horaris diferents dels inicials o la modificació dels artistes.

Drets dels consumidors

Les persones consumidores tenen dret a  reclamar el reemborsament de l'import que hagin abonat en el cas que un espectacle o activitat se suspengui per part de l’organitzador. També en el cas que hi hagi una modificació essencial de les condicions inicials.

Per exemple, un canvi de la data o l’horari previstos inicialment o un canvi dels artistes principals o caps de cartell.

Quan es vulnera aquest dret, en primer lloc cal reclamar a l’empresa organitzadora de l’esdeveniment. Si no s’obté resposta en el termini d’un mes, o la resposta no és satisfactòria, es pot adreçar una reclamació a l’organisme de consum municipal, comarcal o a l’Agència Catalana del Consum.