Operaris treballant al polígon industrial de Valls

L'Ajuntament de Valls anuncia ajudes per al sector industrial afectat per la Covid-19

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPT o fins a exhaurir els fons

L'Ajuntament de Valls ha aprovat la convocatòria de la concessió de  subvencions extraordinàries destinades al sector industrial i de serveis que es van veure afectats per la crisi del Covid-19. Ho farà  amb una nova línia d'ajuts de  100.000 euros en global. Es repartirà en una aportació única de 1.000 euros per cada empresa beneficiària.

La finalitat d'aquests ajuts és donar suport al conjunt del teixit empresarial de la ciutat que ha vist reduïda la seva activitat econòmica a causa de la  pandèmia.

Totes les empreses que es vulguin beneficiar d'aquestes subvencions han de complir una sèrie de requisits senzills per poder acollir-s'hi. Han d'haver partit una reducció de l'activitat superior al 30% en el 2020 respecte a l'any 2019. Han de tenir seu social o operativa a la ciutat de Valls. Han d'estar donades d'alta i en funcionament amb la llicència d'activitat vigent actualitzada a l'Ajuntament de Valls.

A més, també han de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb la Seguretat Social, amb l'Agència Tributària i amb la hisenda municipal. Les empreses que vulguin sol·licitar aquestes subvencions han de formalitzar el formulari que estarà disponible al web de l'Ajuntament de Valls. 

Queden excloses  d'aquesta convocatòria les persones i empreses que ja es van presentar a la convocatòria de les subvencions al teixit comercial i serveis de proximitat de Valls , publicada l'abril del 2020. També de la convocatòria de la concessió de subvencions amb motiu del cessament d'activitats derivat de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia, publicada l'agost del 2021.