Rètol de l'Oficina Local de l'Habitatge

Nova convocatòria: L'Ajuntament de Valls anuncia ajudes per als joves de la ciutat

En total s'hi destinaran fins a 11.000 euros

L'Ajuntament de Valls ha obert una nova convocatòria d'ajuts per l'accés dels joves a l'habitatge de lloguer per a facilitar que totes aquelles persones d'entre 18 i 35 anys que s'hagin emancipat a partir de l'1 de novembre del 2021 s'hi puguin acollir.

En total s'hi destinaran fins a  11.000 euros i els ajuts tenen per objectiu afavorir l'emancipació residencial i l'autonomia de les persones  joves. La convocatòria que es va obrir el passat 11 de juliol, romandrà oberta fins al proper  31 d'octubre. Les sol·licituds es poden presentar presencialment a les dependències de VallsJove o a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.

El programa d'ajuts, que es va iniciar el 2017, es concreta en un percentatge econòmic de les despeses dels dos primers mesos del lloguer i de les despeses de l'administrador de finques, d'un habitatge que tingui les condicions d'habitabilitat legalment previstes. L'import màxim del lloguer no pot superar els 550 euros mensuals i el percentatge dels ajuts anirà del 50 al 100 per cent en funció de diversos criteris. A la convocatòria s'hi pot presentar el jovent que hagi signat un contracte de lloguer entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022.

Entre els factors que es tenen en compte per a poder rebre l'ajut destaca el nivell d'ingressos de la unitat de convivència, que l'immoble estigui situat al Centre Històric, la situació familiar (famílies monoparentals o nombroses), persones amb discapacitat, en situació d'atur, que s'hagin vist afectades per desnonaments, persones extutelades, persones amb càrregues o persones que participen d'un projecte social desenvolupat per l'Ajuntament de Valls o en entitats sense ànim de lucre, entre d'altres.

Les persones interessades es poden adreçar a les oficines de VallsJove (c/ Sant Pere, 2), de dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 h. i els dimecres de 17:00 a 19:00 h. (a partir de setembre) des d'on se centralitzaran totes les gestions i es resoldran totes les qüestions vinculades a la subvenció, o bé trucar al 977 609 849 / 630 476 151.