L'alcaldessa de Valls a l'estació de trens de Picamoixons

L'Ajuntament de Valls reclama ser inclòs en el nou projecte del tren-tramvia del Camp de Tarragona

També es reclama un nou ramal ferroviari a Picamoixons que permeti enllaçar l'actual línia de trens de Valls també en direcció Alcover, Reus i els municipis de costa

L'Ajuntament de Valls ha presentat al·legacions a l'estudi informatiu i d'impacte ambiental del nou  tren-tramvia que vol implantar  Ferrocarrils  de la Generalitat al Camp de Tarragona. Els estudis que impulsa a hores d'ara el govern català inclou el tram que uneix els municipis de costa de Cambrils, Salou, Vila-seca, així com les ciutats de  Tarragona i Reus. En aquest sentit, el consistori vallenc exposa que diferents plans de mobilitat i de transport de viatgers de la mateixa Generalitat preveien ja la connexió de la zona costanera amb la capital de l'Alt Camp.

En concret, la integració de Valls amb la futura xarxa ferroviària  de rodalies del Camp de Tarragona està contemplada en l'horitzó de l'any 2026 tant en el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya com en el Pla d'Infraestructures de Transport. A més, el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona aprovat el 2011 ja va incloure aquesta nova ordenació ferroviària que connectaria Valls amb els municipis de la costa.

El Pla Territorial preveu un nou ramal a Picamoixons que permetria una connexió directa  amb el Camp de Tarragona. En aquests moments, la línia de trens que procedeix de Valls enllaça només amb Montblanc i Lleida, i el nou ramal obriria una connexió que permetria enllaçar amb l'actual línia d'Alcover i Reus.

L'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, destaca la importància del desenvolupament dels projectes ferroviaris per a la millora de la mobilitat i la cohesió territorial a les comarques tarragonines, i lamenta que els estudis presentats es circumscriuen només a la zona costanera, per la qual cosa el consistori vallenc presentarà les al·legacions  per tal de fer prevaldre la necessitat d'estendre aquesta xarxa als municipis de l'interior del Camp de Tarragona.

D'altra banda, en el mateix paquet d'al·legacions, l'Ajuntament de Valls també ha demanat la inclusió d'un nou ramal ferroviari que se situaria a la zona est de Valls i podria donar servei a l'àmbit del Polígon Industrial. Aquesta nova línia, ja prevista en el POUM i en el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, permetria el transport de mercaderies cap a la zona industrial.