Arcs medievals raval del Carme d'Alcover

L’Ajuntament d’Alcover aprova un pressupost de 7.044.000 euros per l’any 2023

Ha estat aprovat amb 9 vots a favor (7 d'ApC, 1 de Junts i 1 d’ERC) i 2 en contra (2 CUP).

L'Ajuntament d'Alcover  ha aprovat el pressupost municipal  per l'any 2023. És de 7.043.774 euros, un 1,14% menys que l'any anterior, i està integrat pel Pressupost de la Corporació, el del Patronat del Museu i el d'Alcover Ràdio.

Aquesta diferència es deu principalment a la disminució de subvencions provinents de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona que anaven lligades a les inversions quadriennals executades en aquest exercici, i a la reducció de les previsions de venda de terrenys de propietat de l’ajuntament, causada principalment per la inflació que està patint el país.

Aquests pressupostos compleixen les regles fiscals per l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i el límit del deute i són un instrument preventiu per tal de superar desequilibris i contratemps que puguin sorgir al llarg de l’exercici. A més, el pressupost 2023 millora considerablement les condicions laborals del capital humà de l'ajuntament, és per això que s’ha aplicat un augment 266.000 euros més que en l’exercici anterior.

Pel que fa a les apostes en temes de medi ambient i estalvi energètic el pressupost pretén reduir despesa econòmica del consistori mitjançant la continuïtat del desenvolupament de les diferents accions derivades del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima d’Alcover l’any 2017 i l'estudi de la brossa realitzat l'any 2021.

En aquest sentit, s’incorporen quatre projectes. El primer és la creació d’un espai amb un compostador electromecànic al nucli d’Alcover i la instal·lació de compostadors comunitaris en diferents urbanitzacions. El segon projecte és la millora de les instal·lacions de la deixalleria municipal per aconseguir una reducció del volum de deixalles i a la vegada apostar per donar una segona vida als residus amb un punt de reutilització.

El tercer projecte és la redacció del Pla de prevenció de residus per potenciar un ús més eficient i racional dels recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la reutilització i el reciclatge. I l’últim projecte és la substitució de la totalitat de l’enllumenat del nucli històric per llums de tecnologia LED.

Cultura

En l’àmbit cultural el pressupost contempla una partida d’inversió per la millora de la façana del Museu d’Alcover  com també la substitució del tancament per tal de guanyar eficiència energètica. El nou pressupost també contempla l’adequació i millora dels serveis actuals del Convent de les Arts per donar sortida a les demandes de les companyies residents i actuants d’arts escèniques i al mateix temps, augmentar la qualitat dels serveis prestats. 

El nucli antic continua tenint un pes important en el nou pressupost, ja que es continua apostant per la rehabilitació de façanes i les estructures dels edificis, a través de les ajudes del PARNA, i ajudes per incentivar l’obertura de noves activitats econòmiques al nucli antic. Per altra banda, dos serveis municipals es traslladen al nucli antic: el Jutjat de Pau, al carrer del Rec i Alcover Ràdio, a la Casa de Cultura Ca Cosme.

El pressupost també contempla mantenir l’aportació de 30.000 euros  del fons de contingència destinats als pressupostos participatius a través de l’eina digital DECIDIM.

En el capítol d’inversions destaca també l’adequació i ampliació de les instal·lacions del complex esportiu de la piscina, la renovació de material esportiu i la substitució de la gespa de les pistes de pàdel amb l’objectiu de millorar l’oferta esportiva del municipi i, a la vegada, possibilitar la creació de noves entitats esportives.

En la seva intervenció l’alcalde d’Alcover, Robert Figueras ha manifestat que «és un pressupost complex derivat d’una doble realitat: la situació de crisi ocasionada per la inflació de preus a causa de la guerra d’Ucraïna i les fuetades que reben els veïns i veïnes, encara no recuperats de les incidències de la pandèmia».

Figueras ha afegit que «des de l’Ajuntament no podem revertir aquesta situació, però sí que podem ajudar a transitar millor pels camins d’aquesta crisi. És per això pel que, tot i la seva dificultat, no defallirem fins a trobar nous ingressos, els recursos dels quals es puguin destinar a apaivagar els estralls de la crisi, tant en l’àmbit d’ajudes com de generar expectatives de treball».