plaça-oli-valls

El nou plantejament municipal de Valls preveu augmentar la població en 18.810 veïns

El document va rebre, el 2016, el Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel Solà Morales que atorga la Societat Catalana d'Ordenació de Territori (SCOT) de l'Institut d'Estudis Catalans

La Comissió territorial d'urbanisme del Camp de Tarragona, presidida pel secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, ha aprovat definitivament el nou Pla d'ordenació urbanística municipal de Valls, impulsat per l'Ajuntament municipal. El POUM posa els fonaments per guiar les necessitats de transformació, creixement i reforma del terme municipal, que actualment té 24.256 habitants i quatre nuclis urbans principals, com són Valls, Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets.

La Comissió comparteix l'aposta de l'Ajuntament perquè Valls assoleixi una major centralitat incrementant el seu pes demogràfic i diversificant el seu teixit urbà. El POUM preveu transformar sòl per construir fins a 6.718 habitatges nous, el que incrementaria la seva població en 18.810 veïns, i 62,11 hectàrees de sòl urbanitzable industrial. També fixa els paràmetres per mantenir els teixits urbans existents amb qualitat, fomentant-ne la rehabilitació i la reutilització, i defineix el model de creixement per als propers anys d'acord amb el concepte de desenvolupament sostenible.

Alhora, el POUM inclou les directrius necessàries per encaixar les infraestructures de mobilitat urbana i territorial; integrar els elements de patrimoni i paisatge; desenvolupar l'estructura urbana tenint en compte la xarxa de torrents; assolir un nivell d'equipament comunitari que doti la regió, i dimensionar racionalment la nova ciutat.