Imatge de l'Ajuntament de Valls.

L'Ajuntament de Valls incrementa els ajuts socials i de suport a la infància per al 2021

La mesura inclou subvencions per a subministraments, pagament de lloguer i suport a l'escolarització per a activitats escolars o extraescolars

L'Ajuntament de Valls  ha incrementat de manera general els ajuts econòmics de caràcter social per a aquest any 2021 per a col·lectius vulnerables o en  risc d'exclusió. La mesura engloba la totalitat dels ajuts que es presten des de la regidoria d'Afers Socials, amb augments que poden oscil·lar entre el 33% i el 10% en funció de la línia de subvenció, la renda familiar o el nombre de membres de la unitat familiar.

Entre les línies d'ajuts socials destaquen les subvencions a famílies per atendre les despeses vinculades als rebuts de subministraments com l'aigua, llum o gas, així com el pagament del lloguer del domicili habitual. El paquet d'ajuts socials també inclou el lliurament d'aliments  o la cobertura de les despeses de  farmàcia.

D'altra banda, també s'han incrementat els ajuts que es concedeixen en suport a la  infància, en especial els vinculats a facilitar que totes les nenes i nens puguin participar de les activitats escolars i extraescolars, com poden ser classes de natació, altres activitats esportives o colònies i excursions, entre d'altres. En aquest sentit, per tal de garantir que tots els infants tinguin l'opció de participar en més d'una d'aquestes activitats, s'ha ampliat el topall fins als 200 euros  de subvenció per infant i any. A més, els ajuts específics per a les despeses de menjador escolar no tenen limitació d'import, amb l'objectiu de garantir l'alimentació adient dels infants.

L'import dels ajuts varia en funció dels llindars econòmics i del nombre de membres de la família. Així, es poden concedir subvencions de subministraments energètics fins a un màxim de 300 euros, 550 per al pagament de lloguer i 200 euros per infant i any per ajuts a la seva escolarització. A més, per criteris tècnics dels serveis socials municipals, es podran superar els límits establerts a les bases si això permet l'estabilització del nucli de convivència familiar o facilita que accedeixin a béns o serveis necessaris per al seu desenvolupament social.

D'altra banda, amb la finalitat d'atendre el major nombre de persones i famílies, l'Ajuntament podria ampliar les partides econòmiques si fos necessari durant el 2021. Els sol·licitants poden acollir-se a les diferents modalitats d'ajuts presentant la  sol·licitud  fins al 10 de desembre. La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica Municipal o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.