S'avança la convocatòria d'ajuts per a l'accés dels joves a l'habitatge de lloguer a Valls

Es vol facilitar que els joves es puguin acollir a aquesta subvenció en un moment d'aturada econòmica per la Covid-19

L'Ajuntament de Valls  ha obert la  convocatòria d'ajuts per l'accés dels joves a l'habitatge de  lloguer per a facilitar que totes aquelles persones d'entre 18 i 35 anys que s'hagin emancipat des del 22 de desembre del 2019 s'hi puguin acollir. Habitualment aquesta línia d'ajudes, a la que es destina un pressupost de 15.000 euros, s'obria a finals d'any, però des de VallsJove s'ha volgut convocar abans de la data prevista per facilitar que aquest col·lectiu hi pugui tenir accés de manera més immediata.

En un context de forta afectació de l'economia, i tenint en compte que s'adreça a un col·lectiu que habitualment té menys estabilitat des del punt de vista laboral, VallsJove considera que aquests ajuts poden resultar un suport important. La convocatòria romandrà oberta fins al 31 d'octubre o fins a exhaurir el pressupost i s'anirà resolent a mesura que vagin arribant les sol·licituds per tal d'agilitar la concessió. Les sol·licituds es podran presentar a partir del dimecres 27 de maig. Per les circumstàncies actuals, inicialment les sol·licituds i la documentació necessària s'hauran de presentar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.

L'ajut es concreta en un percentatge econòmic de les despeses dels dos primers mesos del lloguer i de les despeses de l'administrador de finques, d'un habitatge amb o sense mobles, que tingui les condicions d'habitabilitat legalment previstes. L'import màxim del lloguer no pot superar els 500 euros  mensuals i el percentatge de les ajudes anirà del 50 al 100 per cent en funció de diversos criteris.

Entre els elements que es tindran en compte destaca el nivell d'ingressos de la unitat de convivència, que l'immoble estigui situat al  Centre Històric, que es tracti de famílies monoparentals o nombroses, persones amb discapacitat, en situació d'atur, que s'hagin vist afectades per desnonaments, persones extutelades, persones amb càrregues o persones que participen d'un projecte social desenvolupat per l'Ajuntament de Valls o en entitats sense ànim de lucre, entre d'altres.

Més tramitació electrònica

Per altra banda, l'Ajuntament de Valls ha fet un pas més en l'aplicació de la normativa de  procediment administratiu per a l'extensió de l'administració electrònica. Així, ha passat a ser obligatòria la tramitació electrònica tant per persones jurídiques com per a entitats sense personalitat jurídica com, per exemple, empreses, associacions, comerços o fundacions que s'hauran de relacionar amb l'Ajuntament a través del portal web de la Seu Electrònica.

La mesura que s'implementa ara no només té com a objectiu evitar desplaçaments presencials a les oficines municipals, sinó que comporta altres avantatges per al sol·licitant pel que fa a l'agilitat de tràmits i seguretat jurídica. En primer lloc es guanya en comoditat, ja que es pot efectuar la sol·licitud en qualsevol moment, les 24 hores dels 365 dies de l'any, i des de qualsevol lloc, amb la seguretat que tota la documentació que presentem es manté inalterable i amb tota la informació del moment exacte de lliurament. Els processos garanteixen també la signatura electrònica del sol·licitant a través de diverses fórmules de certificat segur, entre elles l'IDCat Mòbil.