Imatge de l'Ajuntament de Valls.

Valls obre la convocatòria de subvencions per a joves emprenedors i pràctiques esportives

Els ajuts han estat convocats per Vallsgenera i el Patronat Municipal d'Esports, respectivament

Vallsgenera  ha obert una nova línia de subvenció  amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria  entre la població jove. Es vol facilitar que es puguin crear el seu propi lloc de treball. En són beneficiàries les persones físiques o jurídiques que hagin iniciat una activitat de negoci amb domicili social a Valls entre l'1 d'octubre del 2020 i el 30 de setembre del 2021.

La quantia màxima de la subvenció atorgada són  850 euros per projecte d'emprenedoria i les sol·licituds es poden presentar fins al dilluns 8 de novembre.

Els requisits per optar a la subvenció són tenir entre 18 i 35 anys. Estar inscrits/es a la Borsa de Treball de l'IMDL Vallsgenera. Estar empadronats al municipi de Valls amb una antiguitat de 6 mesos. Haver posat en marxa un projecte empresarial a la ciutat durant l'any en curs. Estar donats d'alta com usuaris en el servei d'emprenedora de Vallsgenera. Haver realitzat el pla d'empresa i tinguin el certificat de viabilitat signat per entitat acreditada de Catalunya Emprèn.

També, estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, fiscals i de Seguretat Social així com amb l'Ajuntament de Valls, en la data de la sol·licitud de la subvenció. Pel que fa a la concessió de les subvencions el criteri serà per estricte ordre de sol·licitud. Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a través del web de Vallsgenera.

Subvencions per a la pràctica esportiva

Per la seva banda, el Patronat Municipal d'Esports  de Valls torna a oferir unes subvencions econòmiques destinades als centres docents de la ciutat que organitzin activitats extraescolars relacionades amb la pràctica esportiva. Aquest ajut, dotat amb un total de 20.000 euros, consisteix en una aportació econòmica per l'organització d'aquestes activitats.

Els requisits a complir per acollir-se a aquesta subvenció són que l'activitat esportiva subvencionada ha de ser realitzada durant el curs escolar en horari extraescolar i no pot tenir caràcter federat. També és necessari que es realitzin al mateix centre educatiu de manera continuada.

La presentació es realitza de manera telemàtica a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Valls. Cal presentar una memòria de l'activitat subvencionada i un pressupost amb les previsions de despeses i ingressos. El termini de presentació finalitza el divendres 26 de novembre.