Contenidors d'Ecoembes

1.319 famílies de Valls demanen incentius ambientals, amb descomptes del 50% en la taxa de residus

Creix un 5,1% el nombre de vallenques i vallencs que sol·liciten l'ajut per realitzar adequadament la recollida selectiva

Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Valls aplica  incentius ambientals a la taxa de recollida de  residus, amb una mesura pionera que aplica descomptes  d'entre el 20 i el 50% als ciutadans que realitzin adequadament la separació de les escombraries a casa, utilitzin la deixalleria de forma habitual o facin autocompostatge de les restes orgàniques. Durant el mes de febrer, període obert per sol·licitar el descompte, 1.319 famílies han presentat la sol·licitud, el que representa un increment del 5,1 % respecte a l'any passat.

Segons les dades encara provisionals, el descompte de Nivell 1 que es podia sol·licitar pel fet de realitzar la recollida selectiva de les cinc fraccions (orgànica, paper-cartró, envasos lleugers, vidre, i resta), ha estat sol·licitat per un  25%  de les famílies. Aquest descompte representa una reducció del 20% al rebut, de manera que, en comptes de pagar la tarifa bàsica de 129 euros, els correspondrà pagar 103,20 euros.

El volum més important de les sol·licituds presentades corresponen a l'incentiu ambiental de Nivell 2 (per ús habitual de la deixalleria), ja que representa un 73% del total de les sol·licituds rebudes. El Nivell 2 el poden sol·licitar aquelles famílies que, a més de fer la recollida selectiva de les cinc fraccions, també han utilitzat la Deixalleria de Valls de forma habitual. A aquests ciutadans els correspondrà pagar una taxa de 77,40 euros, amb un 40% de descompte.

Per últim, els habitatges que compleixen els requisits de Nivell 1 i 2 també poden demanar el descompte de Nivell 3 (per fer autocompostatge de les restes orgàniques, ja siguin de cuina, de jardí...). Un 3% de les sol·licituds corresponen a aquest nivell, que passaran a pagar una taxa de residus de 64,50 euros (un 50% de descompte).

Bons resultats en el primer any

El 2020, va ser el primer any d'aplicació d'aquests incentius ambientals pioners, es van obtenir uns resultats del tot positius. Així, l'any passat a Valls es va recollir de forma selectiva el 45,7% dels residus, el que representa un màxim històric i un increment de l'11,6%. A més, s'ha aconseguit reduir la fracció resta que es porta a incinerar i que, per tant no es recicla, en prop d'un 2%. La millora es va notar en tots els indicadors de la recollida selectiva, en especial la de la fracció orgànica que va créixer un 12,4%. També es van assolir xifres històriques el reciclatge del vidre i d'envasos lleugers. Fins i tot la recollida a la deixalleria municipal, tancada parcialment durant el confinament, va créixer l'any 2020 en un 10%.

D'aquesta manera, s'hauria assolit  ja en el seu primer any bona part dels objectius d'aquests incentius ambientals pel que fa al foment de la recollida selectiva i la prevenció de la producció de residus. En aquest sentit, volem seguir conscienciant la població sobre la necessitat de reduir el volum de deixalles, augmentar els índexs de reciclatge i minimitzar la incineració d'escombraries, tot premiant amb descomptes a la taxa de residus als ciutadans que reciclant a casa contribueixen a fer una ciutat més sostenible.