Persones caminant pel carrer de la Cort de Valls

L'Ajuntament de Valls incrementa un 40% les subvencions per a la rehabilitació de cases al Barri Antic

En els últims tres anys, s'han finançat millores en 33 edificis amb una inversió per part dels propietaris de més de 316.000 euros

L'Ajuntament de Valls ha aprovat la nova línia de subvencions  per a la rehabilitació i recuperació d'edificis en l'àmbit del centre històric. La partida s'incrementarà en un 40% en relació amb anys anteriors amb l'objectiu d'incentivar entre els veïns la rehabilitació del parc d'habitatges del nucli antic.

La nova la línia de subvencions concedirà fins a 70.000 euros. En els últims tres anys, s'han finançat millores en 33 edificis amb una inversió per part dels propietaris de més de 316.000 euros.

Aquesta línia de subvencions està dirigida a contribuir al finançament de les obres  de rehabilitació de façanes o adequació d'instal·lacions comunes dels edificis per adaptar-se a la normativa vigent.

També s'hi poden acollir obres de rehabilitació de cobertes, de reposició de baixants, de millora de l'accessibilitat o de supressió de barreres arquitectòniques. També l'enllumenat  artístic d'immobles catalogats com a bens culturals d'interès local o nacional.

D'altra banda, també se subvencionen les actuacions en l'interior de les edificacions, de millores d'habitabilitat, enderrocs per a la rehabilitació o consolidació i recuperació dels immobles.

A més, també formen part de les despeses  subvencionables, els costos complementaris derivats d'autoritzacions administratives necessàries per a l'execució o tramitació, tant d'obra nova com de rehabilitació.

Aquesta línia de subvencions específica es complementa d'altra banda amb els ajuts fiscals que ja s'apliquen des de fa quatre anys. En aquest sentit, les ordenances estableixen la pràctica gratuïtat de l'impost de construccions i obres. És un 95% de bonificació  que s'aplica a totes les actuacions a l'àmbit del Centre Històric o béns culturals d'interès local (BCIN) o nacional (BCIL) de la ciutat.

Les subvencions han contribuït a la rehabilitació d'un nombre creixent d'immobles del centre històric. Per exemple, l'any passat s'hi van acollir 12 actuacions  amb una inversió per part dels propietaris de més de 170.000 euros. És el triple que l'any anterior i el doble respecte el 2018.