Brosses llançades a fora dels contenidors a Calafell.

Un informador vetllarà per la correcta recollida selectiva de residus a Valls

La campanya té un cost de 5.993 euros

Valls durà a terme, a partir del 13 de setembre i fins a finals d'octubre, una campanya informativa sobre la recollida selectiva dels residus. La campanya, amb un cost de  5.993 euros, dona continuïtat a altres de característiques similars que es van dur a terme entre els anys 2017 i 2020.

Un informador recorrerà la ciutat, fent campanya de proximitat i parlant directament amb les persones que van a llençar els residus als contenidors. Donarà consells a la població que ja separa els residus i solucionarà possibles dubtes sobre què cal dipositar a cada contenidor.

Explicarà a les persones que no separen els residus els motius mediambientals i econòmics pels quals cal fer-ho. També informarà de l'existència de serveis com la recollida d'andròmines, la possibilitat d'obtenir descomptes a la taxa de residus si es fa la recollida selectiva i s'utilitza la deixalleria...

La campanya té com a objectiu reduir la quantitat de residus que es llencen al contenidor de la fracció Resta perquè es porten a incinerar i per tant no es reciclen. Per altra banda, pretén incrementar els residus que són recollits selectivament, ja que el percentatge de recollida selectiva a Valls es troba actualment al 49%. Està per sota de l'objectiu del 55% que estableix la normativa europea per a l'any 2025.

Finalment, també es vol reduir el percentatge d'errors o impropis, és a dir, tot allò que es diposita als contenidors de recollida selectiva però que no hauria d'anar-hi.

Mentre duri aquesta campanya totes aquelles persones residents a Valls que encara no en disposin poden obtenir un pack de 3 bosses de colors per facilitar-los la realització de la recollida selectiva a la seva llar.