Exterior del molí de Mas de Forès

Alcover inicia la rehabilitació del Molí de Dalt de Mas de Forès d'Alcover

La primera fase se centra a restaurar la coberta, consolidar l'estructura de l'edifici, netejar-lo i adequar-ne el pis superior com a centre de visitants

Alcover  ha iniciat els treballs d'arranjament i rehabilitació del Molí de Dalt  a Mas de Forès, que pretén esdevenir un nou espai d'ordenació turística i revalorització de la Vall del Glorieta. La urgència d'intervenir arquitectònicament aquest antic molí ha estat una prioritat pel consistori alcoverenc, ja que es tracta d'un element patrimonial en perill i, alhora, existeix la necessitat de dotar la vall d'una estratègia eficaç en clau turística i de sostenibilitat.

En aquest sentit, la fàbrica del molí de Dalt és la més impressionant de tots els molins del terme d'Alcover per les dimensions que té i perquè encara manté dempeus la seva fisonomia. Així i tot, irremeiablement el desgast del temps ha provocat, en els darrers anys, un deteriorament alarmant en la coberta i part de l'estructura de l'edifici, declarat Bé d'Interès Cultural.

L'enclavament del molí, situat al bell mig de la vall del riu Glorieta i envoltat d'un patrimoni material i immaterial de primer nivell, així com l'adequació a la finca d'una àrea de serveis i de lleure molt ben equipada, converteixen l'edifici històric en un espai idoni per a transformar-lo en un equipament cultural i turístic.

D'acord amb aquesta idea i propòsit s'ha pogut sumar la complicitat i el suport de diferents administracions engrescades en el projecte, com la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu d'ajudar a  finançar  el cost de la intervenció, plantejada com una primera fase d'un pla d'etapes que se centra a restaurar la  coberta, consolidar l'estructura de l'edifici, netejar-lo i adequar-ne el pis superior com a centre de visitants.