Façana del Museu Casteller de Valls

L'Ajuntament de Valls inicia l'expropiació dels immobles del carrer de Sant Oleguer

El nou planejament permetrà esponjar i endreçar una àrea d'uns 300 metres quadrats que ara ocupen cases deshabitades

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Valls ha aprovat els inicis dels expedients d'expropiació de diversos immobles situats als carrers Sant Oleguer i Sant Antoni. Concretament, a l'entorn també del futur Museu Casteller de Catalunya.

Els processos d'expropiació s'engeguen després que la modificació de planejament en aquesta zona aprovada per l'Ajuntament hagi rebut el vistiplau de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat.

El nou planejament permetrà esponjar i endreçar una àrea d'uns 300 metres quadrats que ara ocupen cases deshabitades, la pràctica totalitat d'elles en molt mal estat  de conservació. En aquesta zona es crearà un nou espai lliure i obert que millorarà la mobilitat, ja que comunicarà de manera directa els carrers de Sant Antoni amb el de Sant Oleguer.

En concret, els processos d'expropiació afecten els edificis 8, 10 i 12 del carrer de Sant Oleguer i el número 7 de Sant Antoni. L'actuació permetria donar continuïtat al vial que baixa del Museu Casteller i que ara dona amb Sant Oleguer. Alhora, s'enllaçaria directament amb el carrer de Sant Antoni.

L'ordenació de l'espai que ara ocupen les cases en mal estat inclouria, a més d'aquest nou vial i una zona esponjada amb arbres, un possible edifici d'equipament públic reculat. Amb l'inici dels respectius expedients d'expropiació, s'obre el procés previst per arribar a un mutu acord amb les propietats dels immobles.