Imatge de l'Ajuntament de Valls.

Valls organitza unes jornades per informar del Document de Voluntats Anticipades

La iniciativa dona a conèixer com ha de ser l'atenció al final de la vida

El grup de Bioètica del Centre d'Atenció Primària de Valls, a través de la taula de Salut Comunitària, organitzarà unes jornades  per explicar quina és la utilitat i el valor del Document de Voluntats Anticipades. El seu objectiu és clarificar què s'entén per atenció al final de la vida. També, quines situacions es poden donar quan es pateix una malaltia en fase avançada.

En la línia, es volen exposar el tipus d'atenció que es pot rebre en aquests casos. Així com elements de reflexió que ajudin a les persones a identificar les seves preferències  i a expressar-les anticipadament per decidir com es vol viure l'etapa final de la seva vida.

El DVA és un document que té com a objectiu donar a conèixer els  desitjos i valors del pacient per part dels professionals i dels qui l'han d'atendre. També acompanyar perquè així puguin respectar-los millor i tenir-los en compte de qualssevol decisions.

També per al ciutadà, conèixer aquest document pot ser un procés positiu de responsabilització i de participació en decisions futures. El DVA pretén garantir l'acompliment d'allò que s'estipula com a correcte, de les nostres últimes voluntats i que els últims desitjos puguin ser respectats.

S'han programat  sis sessions on s'exposarà la mateixa informació, amb la finalitat que aquesta pugui arribar a un major nombre de persones. Les jornades començaran el divendres 10 de desembre. La següent convocatòria serà el 24 de febrer de l'any 2022 i la darrera tindrà lloc el 5 de maig.

Cadascuna es realitzarà tant en horari de matí (de 10.00 h a 11.00 h) com de tarda (de 17.30 h a 18.30 h), a la sala d'actes de VallsGenera. La inscripció a aquestes jornades és gratuïta i es pot realitzar al CAP Dr. Sarró  o a qualsevol farmàcia de la ciutat, a partir de la setmana del 22 de novembre.