Torre de la Mixarda de Figuerola del Camp

Figuerola del Camp impulsa diverses millores patrimonials per atraure l’afluència turística a la comarca

Es facilitarà l’accés al conjunt arquitectònic de la Torre de la Mixarda, Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), al Pont del Diable i al jaciment arqueològic de la Cova del Gat

Vuit municipis de l’Alt Camp han impulsat, de forma conjunta, el projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra, amb la voluntat de  recuperar  edificis i espais del  patrimoni històric, arquitectònic i cultural d’aquestes poblacions. La proposta, en aquest sentit, vol desenvolupar una oferta turística singular que permeti el posicionament turístic de la comarca a nivell nacional.

Amb un pressupost total  2.154.192,48 d’euros, el projecte ha obtingut cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER), i la subvenció obtinguda per part del Consell Comarcal de l’Alt Camp per a executar-lo és de 890.162,18 euros.

Millora de l’accés a la Torre de la Mixarda

Figuerola del Camp, una de les poblacions que formen part d’Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra, ha començat les obres de condicionament del vial de comunicació des del camí dels Masos, que comunica el poble amb Fontscaldes i Valls, fins a la Torre de la Mixarda.

L’import d'adjudicació de l'obra és de 97.282,28 euros i ja s’ha fet la  neteja  de marges  i vores i s’ha consolidat una part del vial mitjançant el corresponent moviment de terres. També s’ha incrementat parcialment la seva amplada, per millorar les seves condicions generals de circulació. El camí incorporarà també senyalització  vertical de límits de velocitat, preferències de pas i de perill per zona inundable en tot el seu recorregut.

De fet, la Torre de la Mixarda és un monument històric  amb la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), una torre de guaita i defensa del segle XVII  que pertanyia al monestir de Poblet, a l'època dels «moros a la costa» i alberga en el seu interior el Centre d’Interpretació de les Torres de Guaita de la comarca. 

Camí d'accés a la Torre de la Mixarda
L'actuació en alguns vials ja ha començat | Cedida

Pel que fa a la Cova del Gat, es tracta d’una cova funerària on s'han trobat ossos, fragments de ceràmica, puntes de fletxes, drenes de collaret, monedes i restes de pintura rudimentària. És un jaciment arqueològic que l'any 1934 va ser intervingut pel doctor  Salvador Vilaseca, tot i que la cova ja s'havia descobert amb anterioritat. Vilaseca la va classificar com a sepulcral d'època neolítica (2000 aC), als inicis de l'Edat del Bronze. En els darrers anys s’hi han efectuat noves excavacions per part de la Fundació Privada Catalana per a l’Arqueologia Ibèrica.

Segona fase: el Pont del Diable

En uns dies també començaran les obres de millora de les defenses del  Pont del Diable, segona fase d’aquest projecte FEDER. Les dovelles i el carcanyol del pont no presenten patologies remarcables, tot i que es fa evident la pèrdua de material dels junts i el desgast de peces de pedra, però el terreny en què es recolza presenta importants pèrdues de volum causades per l’erosió produïda per la circulació de l’aigua del torrent i cal reparar-la urgentment.

Aquest element arquitectònic de gran interès a la zona, conegut també com a Pont del Moro, és d'origen medieval, possiblement construït entre els segles XII i XIV. Està situat a prop de la Torre de la Mixarda i creua el torrent dels Masos d’est a oest, tot i que no es té clar si tenia ús d’aqüeducte de proveïment d’aigua o si servia de pas de vianants.

Pont del Diable de Figuerola del Camp
Estat actual del Pont del Diable | Cedida

Nova senyalització

A l’inici de les obres, es durà a terme el desmuntatge amb recuperació de la senyalització vertical  existent al llarg del camí i en els punts indicats en els plànols, es durà a terme el muntatge de les noves plaques de senyalització viària vertical, que suposaran la incorporació de límit de velocitat en els trams, així com la regulació de la  preferència en l’accés principal al camí i la retolació que alerta del perill de la zona inundable que existeix al llarg del camí.

Per la seva part, la senyalització de  zona inundable s’ha disposat en els extrems del camí, caracteritzant tot el seu traçat com a zona inundable. En aquestes feines s’inclou el desmuntatge amb recuperació dels actuals rètols indicatius del camí, sobre pal de fusta, per la seva posterior reinstal·lació.